Morfologia adaptado de etnolingvaj morfemoj al Esperanto

grafike neŝanĝita transpreno de morfemo kaj adapto al la Esperanto-prononco

Morfologia adaptado de etnolingvaj morfemoj al Esperanto
germana: nun nun
latina: apud apud
latina: inter inter
latina: sed sed

transliteracio el lingvo kun nelatin(id)a alfabeto

transliteracio
greka: και kaj
rusa: по po
rusa: правый prav/a

ŝanĝado de sono el la fontolingvo, kiu mankas en Esperanto

ŝanĝado de sono
franca: par cœur parker/e
franca: plu [plü] pli
pola: czy [ĉy] ĉu
pola: mość moŝt/o

transpreno de morfemo laŭ la skribo, laŭ kiu okazas la sonfida prononco neidenta al fontolingvo

laŭ skribo
angla: in spite of spit/e
angla: team team/o
franca: lit lit/o
franca: salaire salajr/o
germana: bald [balt] baldaŭ
germana: Bild [bilt] bild/o
germana: Fräulein [frojlajn] fraŭlin/o

transpreno de la morfemoj laŭ la sona strukturo

laŭ sona strukturo
angla: meeting [miting] miting/o
germana: Haut haŭt/o
franca: accoucher [akuŝer] akuŝ/i
franca: bouche [buŝ] buŝ/o
franca: quelque [kelk] kelk/a/j
franca: très [tre] tre
itala: ancora [ankora] ankoraŭ
itala: voce [voĉe] voĉ/o

sonŝanĝo: kompromisa formo inter diverslingvaj morfemoj

kompromisa formo
franca: chaine [ŝen]
angla: chain [ĉejn]
ĉen/o
franca: chat [ŝa:]
angla: cat [ket]
rusa: kot
germana: Katze [kacë]
kat/o
angla: forget
germana: vergessen [fërgesën]
forges/i
angla: stone [stoŭn]
germana: Stein [ŝtajn]
ŝton/o
germana: spritzen [ŝpricën]
itala: spruzzare [sprucare]
ŝpruc/i
angla: shove [ŝoŭf]
germana: schieben [ŝi:bën] 
ŝov/i

forigo de homonimeco, kiu rezultas el la memstara vortfarado de Esperanto

forigo de morfemo(j)

forigo de morfemoj
franca: crépescule krepusk/o (pro: -ul-)
franca: tachment taĉment/o (pro: de)
franca: limite lim/o (pro: -it-)
franca: se repentir pent/i (pro: re-)
germana: bedauern bedaŭr/i (pro: -er-
latina: dexter dekstr/a (pro: -er-)
latina: fuligo fulg/o (pro: -ig-)
latina: hydragyrus hidrarg/o (pro: -ir-)
latina: orphanus orf/o (pro: -an-)
latina: procrastinare prokrast/i (pro: -in-)
latina: sagitta sag/o (pro: -it-)

sonŝanĝo

sonŝanĝado
franca: cigarette cigared/o (pro: -et-)
franca: colter rikolt/i (pro: re-)
pola: krata krad/o (pro: -at-)

sonŝanĝado por malebligi la estiĝon de homonimaj fundamentaj morfemoj

sonŝanĝado por malebligi homonimecon
franca: verser verŝ/i (pro: vers/o)
germana: locken [lokën] log/i (pro: lok/o)

plimallongigo de la sonaro, por ricevi pli mallongajn kaj pli bone prononceblajn vortojn

plimallongigo
franca: aboyer boj/i
franca: alerte lert/a
franca: éternuer tern/i
itala: autunno aŭtun/o
latina: bracchium brak/o
latina: filius fil/o
rusa: baraĥtat'sja barakt/i
rusa: krome krom
nepremenno nepr/e

estigo de variaĵoj el morfemo aŭ parencaj morfemoj de diversaj lingvoj

estigo de variaĵoj
franca: langue [lang]
latina: lingua
lang/o
lingv/o
latina: probare
franca: prouver [pruver]
angla: to prove [pru:f]
prov/i; pruv/i
latina: justus
angla: just [ĝast]
ĵus;
just/a;
ĝust/a
franca: accorder agord/i; akord/i
latina: conscientia konsci/o; konscienc/o
germana: General
angla: general [ĝenerel]
franca: général 
general/o;
ĝeneral/a

fontolingvoj kaj ekzemploj

el franca lingvo:

franca
accoucher akuŝ/i
cheval ĉeval/o
détachment taĉment/o
oreille orel/o
paysage pejzaĝ/o
très tre

el latina lingvo:

latina
bracchium brak/o
filius fil/o
dexter dekstr/a
insula insul/o
macula makul/o

el itala lingvo:

itala
ancora ankoraŭ
autunno aŭtun/o
dogana dogan/o
dubbio dub/o
talpa talp/o
voce voĉ/o

el angla lingvo:

angla
fire [faë] fajr/o
in spite of spit/e
meeting miting/o
team team/o

el germana lingvo:

germana
bald baldaŭ
bedauern bedaŭr/i
Bild bild/o
Haut haŭt/o
nun nun

el slavaj lingvoj:

rusa:

rusa
baraĥtat'sja barakt/i
krome krom
pravyj prav/a

pola:

pola
czy ĉu
krata krad/o
mość moŝt/o

el litova lingvo:

litova
tuoj(au) tuj
juo ju
du

el germana kaj latina lingvoj

germana kaj latina
Spiegel & speculum spegul/o
Frucht & fructus frukt/o

el latinidaj lingvoj

latinidaj
itala: oro & hispana: oro & franca: or or/o 

el angla kaj franca lingvoj

angla kaj franca
angla: rich [riĉ] & franca: riche [riŝ] riĉ/a
angla: chain [ĉejn] & franca: chaine [ŝen] ĉen/o

el latina & franca lingvoj

latina kaj franca
latina: bonus & franca: bon(ne) bon/a