Verda Informilo, nro. 13/2008, 15a de decembro 2008
Grüner Bote, Nr. 13/2008, 15. Dezember 2008

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN) www.esperanto-nb.de

1. Zamenhof-Feiern:

Hamburg:

Wann: am 20. Dezember 2008, in Hamburg, um 18.00 Uhr,
Wo: Klub im Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 16 • 20099 Hamburg.

La loko estas facile atingebla per metroo U1 ĝis stacio Lohmühlenstraße, elirejo Steindamm/Stiftstr. iru maldekstren al maldekstra ŝtuparo; per aŭto tra la strato Berliner Tor al Alexanderstraße.

Berlin:

am 20. Dezember 2008 für Berlin/Brandenburg und Umgebung,
im Regenbogenhaus in der Kadiner Straße, Beginn: 16 h. Zum Auftakt Kaffee und Kuchen, später dann Abendessen.
weiter aus dem Programm:

Loko: REGENBOGENHAUS, Kadiner Straße 9, 10243 Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg
Dato: 2008-12-20 (sabate), komenciĝo: 16:00 h.
Programon kaj alirvojon vi trovas en la aneksaĵo aŭ sub www.brandenburgio.de [Aranĝoj 2008] aŭ [Urĝaj atentigoj] je la koncerna dato.La invitilo elŝuteblas kaj legeblas per AdobeReader. Alvojaĝo: publike: metroo: linio 5, stacio: U-Bahnhof Frankfurter Tor + 400 m piede, tramo: linio M10 kaj M13, haltejo Grünberger Straße.

2. Landestreffen Mecklenburg-Vorpommern

Am 29. 11. 2008 trafen sich in Güstrow, 11 Freunde aus MV zur Mitgliederversammlung.
Ablauf:

3. Europa-Esperanto-Kongress, Deutscher Esperanto-Kongress

GEK kaj E-EU-Kongreso 28.05.2009 - 03.06.2009 en Herzberg - la Esperanto-urbo
Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro Herzberg (ICH), DE-37412
Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo
Loka Kongresa Komitato (LKK) por GEK & E-EU-Kongreso 2009 en Herzberg am Harz (Germanio)
La LKK informas:

4. Esperanto im Radiotreff 88.0, Ondo Esperanto elsendas

Die Redaktion sendet in deutscher Sprache, die Musik ist in Esperanto.

Im November hatten wir in der Redaktion Herrn Buchholz zu Gast vom Verein "Für ein besseres Radio MV". Dieser Verein setzt sich für ein deutschsprachiges Radio-Programm der öffentlichen Sender in unserem Bundesland ein. Fast automatisch kam auch der "Verein Deutsche Sprache e. V." aufs Tapet. Wegen der Ferienpause von Radiotreff 88.0 findet die erste Sendung von Ondo Esperanto erst am Donnerstag, dem 08. Jan. 2009 ab 18.00 Uhr statt. Die weiteren Sendezeiten von Ondo Esperanto veröffentlichen wir in der Ausgabe 01/2009 unseres Blattes.

5. Baltischer Esperanto-Frühling 2009

www.esperanto.koszalin.pl En la tagoj 9-17a de junio 2009 jaro okazos en Mielno la 31a Ĉebalta Esperantista Printempo kun riĉa kaj varia E-programo.Ni kore invitas gesamideanojn el Eŭropa Unio al pitoreske situanta ripozloko Mielno por tie ĝui neripeteblan etoson de nia ĈEP-aranĝo.Detalaj informoj pri la 31a Ĉebalta Esperantista Printempo troviĝas en nia aktualigita retejo: www.esperanto.koszalin.pl Tie troviĝas ankaŭ ALIĜILO, kiun oni devas plenigi kaj sendi kiel eble plej frue al Pola Esperanto-Asocio,
Filio en Koszalin, poŝtkesto 30,75-016 Koszalin-1 Pollando.
Kun ĈEP-organizanto oni povas ankaŭ kontaktiĝi:
a/ rete: barslavo@wp.pl b/ telefone: +48(0) 503-417-825

6. Europa Demokratie Esperanto

In der gesamten EU hat sich unter dem gleichen Namen eine neue Partei gegründet, deren Ziel es ist, in der EU die Diskussion für eine gerechte, demokratische Sprachenregelung auf den Weg zu bringen.

Spitzenkandidat ist der Nobelpreisträger Prof. Dr. Reinhard Selten.

Voraussetzung für die Zulassung zur Europa-Wahl in Deutschland sind mindesterns 4000 gültige Unterstützerunterschriften. Diese Vordrucke kann man auch problemlos herunterladen bei: www.e-d-e.eu und www.e-d-e.org. Jeder wahlberechtigte Bürger, unabhängig davon, ob er Esperanto lernen möchte oder nicht, kann diese Unterschrift leisten, es ist kostenlos, das Meldeamt vermerkt nur, dass eine ünterstüzung geleisetet wurde. Die Vordrucke sollten unbedingt vom zuständigen Meldeamt bestätigt sein und danach an die angegebene Anschrift der EDE gesandt werden. Allerletzter Termin für die übersendung der bestätigten Vordrucke ist Ende Januar 2009. Wenn es der EDE mit unserer Hilfe gelingt, für die Europa-Wahl zu kandidieren wird dieses, unabhängig vom Wahlausgang, für Esperanto einen guten Schub bedeuten. Nutzen wir diese seltene Chance!

7. Indigene Völker, indiĝenaj popoloj

während der Konferenz über indigene Völker in Rotterdam (UK 2008) sagte ein Vertreter aus Südamerika: Jede von den jeweils Herrschenden garantierten Zusagen oder vorhandener Verfassungstext über die Gleichberechtigung der Sprachen, Kulturen und Völker sind in der Paxis nicht einmal das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Ja, er hat nicht nur in Lateinamerika Recht, sondern wie wir gut wissen, auch in der EU, in der alle nicht-angelsächsischen Völker und Personen massiv diskriminiert werden.

Interessant ist eine Zeitschrift in englisch, Esperanto und anderen Sprachen (eine besondere Herausforderung ist die automatische Übersetzung, auch ins Esperanto). Ĉu vi konas tiun retejon: http://angryindian.blogspot.com/ Se supre, maldekstre vi klakas sur tiun ligon: "Legu ĉi tiu Newsblog En Esperanto" ĝi transformiĝas en tion: <http://traduku.net/cgi-bin/elitrad/elitrad?en_eo&u=http://angryindian.blogspot.com/>
Kompreneble, ĉar temas pri aŭtomata traduko, ne ĉiu vorto ĝustas en la rezulto, sed gravas la intenco.

8. Informationsdienst der ungarischen Esperanto-Bewegung/Budapester Esperanto-Zentrum

Eine Informationsbörse mit einem reichhaltigem Angebot, man kann hier anklicken:

RET-INFO – Retpoŝta Esperanto-novaĵservo!Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj
Faka literaturo en Esperanto, S.T.E.B Virtuala ekspozicio pri Esperantaj bildkartoj
Internacia Scienca Asocio Esperantista, ISAE - kaj Scienca Revuo
EVENTOJ - plena arkivo
Esperanto-Asocio ĉe Eventoj (KEA)
La "Internacia E-Kalendaro" estas regule kompilata ekde 1996 che la budapeŝta Esperanto-Centro "Eventoj", kaj enhavas la ĉefajn informojn de ĉiuj konataj Esperantorenkontiĝoj.
La Kalendaro estas trovebla che la adreso: http://www.eventoj.hu
La kalendara listo ricevas ĉiujare plurmilojn de paĝvizitoj, do ĝi estas bonega (sed senpaga) reklamejo ankaŭ por via aranĝo.

9. Internationales Festival, Internacia Festivalo

Detalojn pri IF, la urbo Dusseldorf kaj la ekskursa tago vi povas legi en niaj interretaj paĝoj (vd. malsupre).
Ni ofertas al vi ampleksan programon, kiel kutime 3 - 4 paralelajn programerojn - unu programero ĝenerale rilatas al la kadra temo (ĉi-jare: literaturo), la aliaj informas pri diversaj temoj kaj/aŭ ofertas ankaŭ promenojn (televida turo, novjara promeno k.a.). Ĉiu do povas elekti dumtagan program-oferton laŭ persona gusto. Kaj ... vespere ni prezentos al vi agrablajn distr(ig)ajn horojn, t.e. Interkona Vespero (kun Mikaelo Bronŝtejn, Rusio), Jubilea Vespero (kun ŝaŭmvina akcepto kaj aliaj surprizoj), Armena Vespero (kun bildoj, dancoj kaj kantoj el Armenio), krome du koncertoj de Ĵak Le Puil (Francio) kaj Ale Cossavella (Argentino), ni ĝojas pri via aliĝo jarfine al IF 25-a jubilea IF en Düsseldorf

Aliĝstato 126 personoj el 20 landoj
Retposhto HDP@internacia-festivalo.de
Interreto www.internacia-festivalo.de
Kun elkoraj salutoj, Hans-Dieter Platz, (IF-organizanto)

10. Ein Fachbuch über Haustiere

Es ist ein populärwissenschaftliches Buch, eine illustrierte Enzyklpodie in Esperanto, Moskau, Verlag "impeto" (Leidenschaft). Ĵus la moskva eldonejo "Impeto" en la serio "familia biblioteko" aperigis novan scienc-popularan libron:

Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj. Kompilis Nikolao Gudskov. Moskvo, "Impeto", 2008. 240 paghoj. ISBN 978-5-7161-091-3, La libro, havanta belan koloran kovrilon, priskribas ĉ. 50 speciojn de mamuloj el diversaj ordoj kaj familioj, kiuj pli-malpli ofte renkonteblas en hejmoj kiel dorlotbestoj (kaj ankaŭ ĉ. 50 rasojn de hundoj kaj pli ol 20 rasojn de katoj), iliajn karakterizojn, konduton kaj kondiĉojn de hejma tenado. Temas ankaŭ pri malsanoj de la bestoj, zoohigieno, bredado ks.

Priskribon de la bestoj akompanas nigro-blankaj ilustraĵoj. Esperantaj nomoj de la bestoj estas provizitaj de la latina (scienca), angla, germana, franca kaj rusa tradukoj; en la fino estas indeksoj en tiuj lingvoj kaj tabelo kun certaj biologiaj karakterizoj de la priskribitaj bestoj.

11. Treffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg

14.01.2009, 16.00 Uhr in Neubrandenburg,
11.02.2009, 16.00 Uhr,
11.03.2009, 16.00 Uhr,
22.04.2009, 16.00 Uhr.

12. Herzlichen Dank

Die Hinterbliebenen von Gunter Ebert (Stralsund) und Dr. Wolfgang Müller (Neubrandenburg) haben die Esperanto-Nachlässe dem Landesverband bzw. dem Verein Neubrandenburg übergeben.

13. Spenden, Beiträge

Der Esperanto-Verein Neubrandenburg (EVN) ist anerkannt gemeinnützig. Seine wichtigsten Aufgaben kann der Verein nur erfüllen, wenn kontinuierlich Spenden und freiwillige Beiträge fliessen. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Der Beitrag:für den EVN beträgt 3,00 Euro und für den Landesverband LAMA 6,00 Euro pro Jahr.

Geschäftsstellen:

LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13