Verda Informilo, nro. 01/2013, 10a de februaro 2013
Grüner Bote, 01/2013, 10. Februar 2013

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaupomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN)
ist das offizielle Mitteilungsblatt der Vorstände des LVMV und EVN
www.esperanto-nb.de

1. Die Neubrandenburger laden zum Mittwoch, dem 20. Februar 2013 ein

In der Gaststätte "Uns Eck", Neubrandenburg (Fußgängerzone),
Beginn: 16.00 Ende ca.19.00 Uhr

Ablauf:

2. Einladung zur Mitgliederversammlung

Datum: am Mittwoch , dem 13. März, 16.00 Uhr, Gaststätte “Uns Eck”.

3. Neugierige Person gesucht

Die Redaktion “Esperanto-Welle” sucht eine interessierte Person, die bereit ist, an den monatlichen Sendungen teilzunehmen. Die Sendungen werden in deutscher Sprache dargeboten, also sind hier keine Esperanto-Kenntnisse nötig. Was erwünscht ist, das ist die Bereitschaft die Sendetechnik zu bedienen, das ist ein ganz normaler Computer. Bitte melden bei Werner Lewien: werner.lewien@t-online.de.

4. Termine für die kommenden Vereinstreffen

Vorschläge und Kritiken zur Gestaltung der Treffen sind immer willkommen. Ort unserer Treffen ist die Gaststääte “Uns Eck” in der Fußgängerzone NB.

5. Vereinstreffen im Juni

Am Sonnabend, dem 01. Juni 2013 in Prenzlau, ein exaktes Programm wird noch erstellt, wir laden wieder unsere Freunde aus Stettin ein.

Achtung: wir hatten in der vorhergehenden Einladung ein falsches Datum angegeben, also, es ist der Sonnabend, der 01. Juni 2013.

6. Mitgliedsbeiträge für den Landesverband

Im Februar eines jeden Jahres erfolgt der Einzug des Jahrebeitrages für LAMA, teilweise durch den Kassierer und teilweise durch eigene Einzahlung bzw. Dauerauftrag. Wir danken allen Freunden für diese Unterstützung, denn ohne diese Hilfe wären wir nicht in der Lage, den Landesverband zu erhalten, wie beispielsweise unsere Internetzseiten, Herstellung und Versand des Mitteilungsblattes u.v.a.

Für keine der ehrenamtlichen Tätigkeiten innerhalb des LAMA wird keine Aufwandentschädigung gezahlt, das erfordert von den betreffenden Freunde ein hohes Maß von Verständnis und Begeisterung für unsere Sache.

7. Letero el Ŝĉecino / Brief aus Stettin

Mi persone kaj en la nomo de nia asocio deziras al geamikoj de Esperanto multe da feliĉo sano, ĝojo,kaj plenumado de ĉiuj planoj kaj revoj.Estu jaro 2013 plene sukcesa en via privata vivo kaj ankaŭ en esperanta agado.

En lasta jaro ni provis vigligi iomete nian asocian agadon. Ni sukcesis organizi:

Frau Irena Tomaszewska schreibt unter anderem: im Jahr 2012 /(125 Jahre Esperanto) konnten wir folgende Aktivitäten durchführen:

En granda halo de Ŝĉecina Ĉefa Poŝto ni organizis belegan ekspozicion de Esperanto-poŝtmarkoj kaj ŝtampiloj, danke al afableco de posedantino, amikino A.Laskowska el Krasnystaw.

Somere nia amiko Edo Jaskiewicz estis distingita per prezidanto de Pollando pro longjara agado por Esperanto per Arĝenta Kruco de Merito.Nia asocio ĉeestis kun Edo dum tiu solenaĵo en Vojevodia Oficejo kaj organizis poste komunan festadon en restauracio.

Kelkaj niaj samideanoj partoprenis Komunan Esperanto-Kongreson en Berlino kaj kongresión en Italujo. Bedaŭrinde ĉiam ankoraŭ ni ne havas gejunulojn, nur unu studento partoprenas kurson. La aliaj estas en Tria Aĝo.Ni tamen esperas, ke ĉijare ni pli kontaktos kun junularo.
Korajn salutojn al vi ĉiuj, amike, via Irena Tomaszewska.

8. Esperanto im Radio

Die fleißige Redaktionsgruppe Esperanto-Welle um Werner Lewien lädt zum Hören ein: Am Mittwoch, dem 20. Februar von 16.00 bis 17.00 Uhr zur Themensendung „Völkermord der Türkei am armenischen Volk“ Das tragische Schicksal eines alten, christlichen Volkes, das treu zu seiner Sprache, Religion und Kultur stand und steht. Ermordung von 1,5 Mio Armeniern, Vertreibung, Enteignung, Entrechtung und Landnahme (Westarmenien) mit Duldung, Hinnahme und Verschweigen dieser Fakten durch die europäischen Mächte seinerzeit und bis zum heutigen Tage.

9. Kontribuo, Kurzbeitrag Nr. 32

de dro. Till Dahlenburg La liston de stilfiguroj, kiuj temas pri rektaj ripetoj (komparu la listigon en la kontribuo n-ro 31) oni povus plilongigi. Mi certe revenos al tiu temo en la sekvontaj kontribuoj. Sed ŝajnas al mi, ke la nerektaj ripetoj estas pli interesaj.Pri du el tiaj figuroj de nerekta ripeto mi skribis en la kontribuoj n-roj 25 kaj 26, nome pri la paralelismo (la sama strukturo denove aperas) kaj pri la taŭtologio (la sama ideo reaperas sub alia leksika formo).

Nun mi volas iomete pli detale montri, ke jam en tempoj longe pasintaj la paraleligo de fraz-strukturoj estis efika rimedo por emfazi difinitan fenomenon.
Permesu al mi atentigi vin, estimata leganto, pri la “Leksikono de la lingva arto” de Dominik Harjung (“Lexikon der Sprachkunst”, München 2000, p. 326), kie oni legas, ke la paralelismo estas unu el la ĉefaj konstrubrikoj de malnov-hebrea poezio kaj ke en la hebrea biblio troviĝas amaso da ekzemploj, i.a. en Genezo 4,23. Mi citas laŭ tiu indiko el La Malnova Testamento, tradukita de L.L.Zamenhof, kaj sekvas la literigon resp. substrekojn de Harjung; la versolinioj, kiuj havas la saman literon, posedas la saman „konstrubrikon“:

Kaj Lemeĥ diris al siaj edzinoj
A Ada kaj Cila, aŭskultu mian voĉon!
A Edzinoj de Lemeĥ, atentu mian parolon!
B Ĉar viron mi mortigis por vundo al mi
B Kaj junulon por tubero al mi;
C Se sepoble estos venĝite por Kain,
C Por Lemeĥ estos sepdek-sepoble.

(La Sankta Biblio. Malnova kaj Nova Testamentoj. Tradukitaj el la originalaj lingvoj. Londono 1984, Brita kaj alilanda
Biblia Societo / Edinburgo, Nacia Biblia Societo de Skotlando)

Ankaŭ en la Gilgameŝ-epopeo vi trovos paralelajn konstruojn por esprimi certan urĝecon,
insiston:

Buŝon apertis la ĉasisto kaj parolis,
kaj diris al sia patro:
“Patro, patro, viro venis el la montoj,
kaj ega estas lia forto,
potenca kiele la armeo ĉiela de Anu,
konstante li iras sur la stepo,
konstante li estas kun la bestoj,
konstante li restas ĉe l’ trinkejo,
mi lin timas kaj ne riskas proksimiĝi,
li plenigis kaptokavojn, kiujn fosis mi,
li disŝiris kaptoretojn, kiujn metis mi,
tiel li el miaj manoj
eskapigas ĉiujn kampobestojn,
min malhelpas preni predon.“

(Kalocsay, Kálmán: Tutmonda Sonoro. Budapest 1981, Hungara Esperanto-Asocio.

10. La franca Esperanto-kastelo Greziljono invitas

staĝo PRINTEMPA kun intensivaj kursoj, internaciaj KER-ekzamenoj, seminario pri inturkultura komunikado
20a de aprilo ĝis 1a de majo 2013 => gresillon.org/printempo

laŭtema SOMERA programo:
Turisma semajno kun tuttagaj ekskursoj + Art-amatora semajno + Alternativa MOJOSejo
Festa semajno por infanoj kaj familioj + Teatra aktora Semajno
6a de julio ĝis 17a de aŭgusto 2013 => gresillon.org/somero

kontakto: MCE Grésillon, 49150 St. Martin d’Arcé, France, +33-2.41.89.10.34,
kastelo@gresillon.org, www.gresillon.org

11. Esperanto-muziko

por novaj informoj pri esperanto-muziko kja la eldonejo Vinilkosmo bonvolu viziti nian blogon ĉe:

12. Sehr neues Esperanto-Informationsmaterial

Michael Lennartz skribis: mi ricevis la informon de la eldonejo, ke "Der Esperanto-Express" estas mendebla. Tio estas superrigardo pri la lingvo 40paĝa:

Der Esperanto-Express ist eine 40seitige Einführung in die internationale Sprache. Über 18 Haltestellen macht das Büchlein den interessierten Leser mit der Grammatik und dem Wortschatz des Esperanto bekannt:

Theodor Wittenberger: Esperanto-Express.
Norderstedt: BoD 2012. Preis: 4 Euro
ISBN 978-3-8482-5202-2

Auf Straßenfesten, Veranstaltungen wie der Expolingua in Berlin oder als Werbematerial kann der Esperanto-Express einen ersten Kontakt vermitteln: Ja, so sieht die Sprache also aus.

Aus Sicht des Autors kann diese Einführung auf den Bücherbrettern von Ferienwohnungen und -häusern, bei Schüler- und Studentenzeitungen, in den örtlichen Bibliotheken, als kleine Aufmerksamkeit gegenüber Lehrern oder als Mitbringsel für sprachlich interessierte Schüler, Kinder und Enkel und … und … und … eben zur Information dienen.

Der Esperanto-Express ist ab sofort auf Bestellung im gesamten deutschen, schweizerischen und österreichischen Buchhandel, im Internet bei Amazon und allen anderen Buchhändlern, in Großbritannien und den USA sowie bei der UEA erhältlich. Inwiefern der deusche Esperanto-Buchhandel das Buch
anbieten wird, lässt sich nicht vorhersagen.

Mi sendas al vi ankaŭ skriban informilon. Komence de 2013 aperos lernolibro de Theodor Wittenberger
(156 paĝoj, 38 euroj).
http://www.esperanto-sh.de , http://esperanto-sh.blogspot.com

13. Fahne aus roter Seide, flago el ruĝa silko

Ralf Kuse aus Schwerin hat nach umfangreichen Recherchen ein Buch über die dramatische Geschichte einer Fahne aus der Sowjetunion geschrieben, die die Arbeiter-Esperanto- Freunde aus Mecklenburg 1932 aus der Stadt Krasni Sulin erhielten. Die Fahne ist noch vorhanden und wird im Museum der Stadt Güstrow aufbewahrt, Ralf Kuse hat dem Museum das Buch übergeben, hier die Antwort der Direktorin, Frau Brüdgam:

Betreff: Broschüre zur Fahne aus Krasni Sulin

Lieber Herr Kuse, vielen Dank für Ihre Mail. Die beiden Exemplare der Broschüre über die Fahne aus Krasni Sulin sind wohlbehalten im Museum angekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bei Ihnen bedanken. Schön, dass es jetzt eine Zusammenfassung über die Geschichte dieser Fahne gibt. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2013. Freundliche Grüße aus dem Güstrower Stadtmuseum

14. Bücher und Broschüren aus der MIA-SERIO

sind jetzt auch als pdf-Dateien erhältlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der angehängten pdf-Datei. Bitte beachten Sie, dass ich meine Internetseiten www.mia-serio.de vom Netz genommen habe. Via Esperanto-amiko Jozefo serio MIA-SERIO Bücher, Kassetten, CDs: Bücher als pdf-Dateien:
Mia Serurtruo, Mia Lernolibro, Mia Intensa Kurso, Mia Gramatiko I Bücher in Papierform: Mia Serurtruo, Mia Lernolibro, My Eagle Course der Korrekturdienst: Korektado de Esperantlingvaj tekstoj. Nähere Informationen sende ich gerne zu.

Autor und Herausgeber: 78050 Villingen-Schwenningen, Tel. 07721 - 58991
Josef.Schiffer@t-online.de

15. Letero de leganto Leserbrief

Unser Mitteilungsblatt wird nicht nur in MV gelesen, sondern auch weltweit, interessant ist die Bemerkung, daß man sich die deutschen Texte mittels der Google-Übersetzungsmaschine ins Esperanto übertragen hat. Aus Brasilien kam folgender Brief:

Gratulon pro via informilo! Ĝi estas tre interesa! Mi legis tutan tekston sed la germanaj tekstoj estis legitaj per helpo de Guglo-tradukilo.

Mi tutkore dankas vin pro la fabel-disvastigo ĉe la ero "14. Grimms Märchen, fabeloj lau fratoj Grimm". Plej amike salutas vin, Karlo Alberto
kunlaboro@kunlaboro.pro.br

16. Wir gratuieren, ni gratulas

140 Jahre Franz-Peter und Anita Kurtz feierten vor ein paar Tagen gemeinsam ihre Geburtstage, sie kommen zusammen auf exakt 140 Jahre. Franz-Peter wurde 70 Jahre, das Alter von Anita ist geheim, es ist der Redaktion aber bekannt. Anita stammt aus Ostpreußen, Franz-Peter ist bodenständiger Mecklenburger. Ihr gesamtes Leben ist eng mit Esperanto verbunden, Seit Jahrzehnten ist Franz-Peter Vors. des Esperanto-Klubs Schwerin, beide waren maßgeblich an der Vorbereitung und Organisierung internationaler E.-Kongresse beteiligt und wirken aktiv im Landesverband MV mit: Franz-Peter ist Stadtführer für Plattdŭütsch und Esperanto. Wir wünschen beiden weiterhin viel Freude bei allen ihren Tätigkeiten.

80 Jahre Klaus Ahlsdorf feierte im Januar 2013 seinen 80. Geburtstag, er stammt aus Stolp (Hinterpommern) und ist seit langen Jahrzehnten in der Esperanto-Bewegung aktiv tätig. Zu DDR-Zeit war er Vorsitzender des Esperanto-Klubs Greifswald und gab für Pommern das Rundschreiben „La Ruĝa Grifo“ heraus. Auf dem Esperanto-Weltkongress in Varna lernte er seine spätere Ehefrau Ursel kennen. Wir wünschen ihn noch viele gute Jahre in Gesundheit zusammen mit seiner Ursel und Erfüllung in der Teilnahme in der Esperanto-Bewegung.

18. Anschriften

Redakteur: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE 17034 Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

Geschäftsstellen
LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de

Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13