Verda Informilo

estas la oficiala informilo de estraroj de landa asocio Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN), www.esperanto-nb.de, info@esperanto-nb.de


1. Ni funebras, Curt Vogler (01a de nov. 1927, 25a de majo 2004)

Post la 81a Germana Esperanto-Kongreso en Neubrandenburg ni eksciis pri la morto de Curt Vogler el Bergen, insulo Rugeno.

Nin atingis karto, memverkita de Curt en platdiĉa lingvo kaj Esperanto. Inter alie li skribis: "Mi ne plu skribos, kantos ludos...". Tiuj vortoj signas liajn plej ŝatatajn okupojn - ofte Curt ĝojigis nin per siaj kantoj kaj versaĵoj, ĉu platdiĉe, ĉu Esperante. Lastjare li eldonis humorplenan platdiĉan libron per kiu li metis sian propran modestan monumenton.

Profesie Curt laboris kiel pedagogo kaj poste donis sian tutan sperton al Esperanto. Ekde turniĝo 1991 li transprenis gravan taskon kiel estro de arbitra komisiono de nia landa asocio (LAMA) kaj ĝi kelkfoje estis urĝe bezonata por harmoniigi nian movadon.

Dum lasta tempo Curt sentis, ke li ne sukcesos privenki sian kormalsanon, tamen li planis viziti la 81an GEKn en urbo Neubrandenburg kaj eĉ kontribui je la programo, sed kelkajn tagojn antaŭ la komenco li por ĉiam formetis gitaron kaj krajonon... Lia lasta peto estis, trovi sian kvieton en la maro, tion liaj tri filoj plenumos je 20a de junio, 15.00 horo. La motorŝipo "Kalinin" startos ekde moleo de haveno Sassnitz. Kiu povas partopreni tiun cermonion, tiu estas invitata.

Adiaŭ, kara Curt

estraro de LAMA (Werner Pfennig)

Vi ankaŭ povas kondolenci je la filoj de Curt, unu el ili:

Martin Vogler, Rosengarten 12, DE - 18575 - Gartz/Rügen.

2. rezultoj de 81a GEK

Pentekosto, ekde la 28a ĝis 31a de majo 2004

160 partoprenintoj el dekunu landoj (DE, CZ, DK, NL, PL, Moldavio, Hungario, GB, CH, Svedio.) Kulminoj: planto de Esperanto-kverko, akcepto de urba prezidantino, prelego de membro de EU-parlamento, ekumena diservo, vesperaj koncertoj, pli ol 20 fakaj kunvenoj, ekskursoj, abunda kongreslibro, Va Pomeria Esperanto Renkonto.

3. Mielno/Pollando

la 26a Ĉebalta Esperanto-Printempo nuntempe okazas en Mielno apud Koszalin. Geamikoj el Meklenburgio-Antaŭpomerio partoprenos kaj prelegos antaŭ la feriantoj.

4. VI Pomeria Esperanto-Renkonto (PER)

dum la Va PER, kiu okazis dum la 81a GEK la partoprenantoj el MA kaj la pomeriaj landoj de PL decidis:

La VIa PER okazos je pola pomeria flanko.

5. kunvenoj de Esperanto-Societo Neubrandenburg

5.1 vizito de SEFT

Sabaton, la 24an de julio: vizito de SEFT je tendejo Thomsdorf.

Sabato estas la komenco de la Esperanto-tendumado.

El urbo Neubrandenburg aŭto-karavano startos sabate, 10an horon, komuna ĝuo de naturo kaj geamikaro, tagmanĝo, komuna kafoklaĉo, vespere okazos hejmenveturo.

5.2 ĝardenfesto en vilaĝo Pragsdorf

Kiam: sabate, la 28a de aŭgusto, 12.30a horo rostkrada tagmanĝo, poste kafoklaĉo, vespere intermanĝo.

Ĉiuj estas petataj veni, festi, amuziĝi, ĝoji, kanti.

Por la organizo de manĝaĵoj kaj trinkaĵoj zorgos la ESN, de la germanoj ni kolektos monon, niaj polaj gastoj nenion pagos.

Por plani la kvanton ni tre petas antaŭinformon, ne timu pluvon, ni disponas pri granda tendo. Grandega peto: kiu kaplablus kaj kuraĝus kantigi la geamikojn?

Bonvolu kunporti gitaron aŭ alian neelektran instrumenton!!!

5.3 societa kunveno de ESN

merkrede, la 15an de septembro.

Kiu invitas???

temoj:

6. Esperanto en Malbork/Pollando

Niaj geamikoj el Malbork tre aktivas kaj ofertas multajn aranĝojn. Laŭ la nun aktuala pola administro la regiono de Gdansk, Bydgoszcz kaj Malbork apartenas al Pomerio.

Plej aktivas la Esperanto-societo ĉirkaŭ la kruckavalira burgo "Marienburg", estonte ni pli detale informos pri ili.

7. Semajnfina Esperanto-seminario

Jam estas la 39a laŭ la vico, kiu okazos ekde vendredo, la 29an ĝis 31a de oktobro en urbo Neubrandenburg.

Ni celas denove starigi tri kursojn kaj gajni kursestron el Pollando.

Jam nun informadu per ĉiuj rimedoj pri nia lingvokurso, detalojn vi povas ricevi per niaj retpaĝoj aŭ per nia adresoj.

8. 100 jarojn Esperanto en la Hanso-urbo Hamburg

Gratulon al Hamburgo pro tiu belega festo-jaro.

La tutan jaron 2004 la hamburga Esperantistaro festas tiun jubileon kaj ili eldonis okazan broŝuron "100 Jahre der Zeit voraus".

Bonvolu viziti la retpaĝon de Hamburgo:

www.esperanto-hamburg.de

kore salutas la estraroj de ESN kaj LAMA