Verda Informilo, nro. 03/2012 15 de marto 2012
Grüner Bote, 03/2012, 15. März 2012

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaupomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN)
ist das offizielle Mitteilungsblatt der Vorstände des LVMV und EVN
www.esperanto-nb.de

1. Einladung zu den Treffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg

2. Esperanto im Radio hören

im NB Radio-Treff 88,0 FM/ UKW (Ondo Esperanto, Esperanto-Welle) jeden 1. Donnerstag im Monat 18-19.00 Uhr, Wiederholung am Sonntag danach,

Nächste Sendungen:

3. Zu Ostern nach Rostock Kekso, Rostock, 06.04. - 09.04.2012

Vom 06.- 09. April 2012 (Ostern) wird zu einem Treffen der Deutsche Esperanto-Jugend in Rostock eingeladen. Es wird ein kleines Esperanto-Treffen für jugendliche Anfänger, "KEKSO". Leute, die zum ersten mal eine Esperanto-Veranstaltung besuchen, nehmen an dem Treffen kostenlos teil.

Werbung unter Jugendlichen

Der Vorstand LAMA bittet jeden Freund um direkte Unterstützung, wer Jugendliche oder Jugendgruppen kennt, die sich für Esperanto interessieren, dort bitte in geeigneter Form informieren und werben. Informationen unter www.esperanto.de/kekso

4. Landes-Esperanto-Veranstaltungen 2012

Für alle Veranstaltungen liegen gesonderte Einladungen mit umfangreichen Informationen vor, Anfragen bitte beim Vorstand einholen.

5. Printempa Seminario kaj Sabla Printempo (de la 16a ĝis la 22a de aprilo)

Einladung zum Frühlings-Seminar in Böhmen

nördlich von Prag im Böhmischen Paradies, Organisator ist der Esperanto-Verein von Mladá- Boleslav/Jung- Bunzlau. Seinerzeit war es die Partnerregion von Neubrandenburg mit der unsere E.-Vereine sehr erfolgreich vertragliche Beziehungen pflegten.

Tradicia semajna lingvoseminario de AEH en la pensiono ESPERO, situanta en ĉarma regiono Bohemia Paradizo norde de Prago, ĉi-foje estas parte ligita kun la 6-a Sabla Printempo - ĉi-jare gi okazos nek en la urbo Písek- kies nomo signifas en la ĉeĥa lingvo "Sablo" - nek en ĝia ĉirkaŭaĵo, sed en sabloŝtona regiono :-) ).

La aranĝo estas destinita por ĉiuaĝuloj, por sanuloj kaj handikapuloj, pro interesiĝantoj pri diversgrada studado kaj praktikado de Esperanto, pri esplorado de belega ĉirkaŭa naturo kaj memorindaĵoj, pri manlaboroj kaj artaj aktivecoj, pri modernaj informteknologioj . Ebleco de resanigaj proceduroj, tabloteniso kaj aliaj sportaktivecoj (inkluzive prunteprenon de bicikloj), babilado ĉe bivakfajro aŭ ĝardena rostilo .

Lingvokursoj estos ekde vendredo kompletigitaj per paralelaj blokoj de Sabla Printempo:

Supozata programo (precizigota lau interkonsento):

Vesperaj programoj estos kompletigitaj per projekciado de mallongaj filmoj (paroligitaj aŭ subtekstigitaj en Esperanto), kantado kun gitaro kaj aliaj muzikiloj .....

Bunteco de la programo dependas de iniciatemo de la partoprenantoj mem!

Familieca harmonia etoso, senbariera loĝiĝo, tranoktado en 2-5litaj ĉambroj.

KOTIZO por unu restadtago (tranokto + 3 manĝoj) 405,-CZK. Elspezojn por ekskursoj kovras ĉiu memstare. Kotizo por organizaj kaj programaj elspezoj 150,- CZK - aŭ laŭ viaj eblecoj kaj bontrovo.

Aliĝoj kaj informoj: Jindřiška Drahotová, drahotova@esperanto.cz

Informoj pri la programo de Sabla Printempo: Pavla Dvořáková, pavla.esperanto@gmail.com (interesuloj estas petataj anonciĝi - laŭ nombro kaj konsisto de interesitoj oni povos antaŭprepari laŭeble plej taŭgan programon.

6. Kurzbeitrag Nr 28 (Dr. Dahlenburg)

En la 27-a kontribuo mi citis du versaĵojn, en kiuj troviĝas la t.n. ETIMOLOGIA FIGURO (vivi sian vivon, veon vei). Nun mi prezentas al vi du eltranĉaĵojn el rakontoj [celtabulo = Zielscheibe; distingi = unterscheiden, kennzeichnen; ĝemeloj = Zwillinge]:

1. Celtabulo (Francisco Javier Moleón):

Tiuj estis la solaj ecoj, kiuj iel distingis unun disde la aliaj. Ĉar la tri katidoj estis triĝemeloj. Ili manĝis la samajn manĝojn, ludis la samajn ludojn, dormis la samajn horojn.

(Rossetti, Reto / Vatré, Henri [1989;red.]:Trezoro. La Esperanta Novelarto 1887-1986. Budapest, p.897)

2. Monologo (Elena Popova):

Mi enhejmiĝas, vespermanĝas, dormas. Hieraŭ vespere mi sonĝis interesan sonĝon.

(Literatura Foiro, n-ro 236 [2008]: 319)

Ekzistas ankoraŭ alia stilfiguro, kiu eluzas samradikajn vortojn enkadre de pli-malpli longa eldiro. Sed ne temas pri kombino de netransitiva verbo + objekta substantivo (kiel: manĝi manĝojn), sed pri apero de du aŭ pluraj samradikaj vortoj ene de un frazo (kiel: meza mezo) - tiam oni parolas pri DERIVACIO (germane: DerivationParegmenon). Legu la sekvajn "pruvojn" [vualo = Schleier; talio = Taille; jaluza = eifersüchtig; envii = beneiden] :

1. Ĵaluzo (Mira Andrusiewicz)

Dancante dance
kun la rida rido
vi spire spiras
la virinan kolon -
(al mi vualas larmoj
dancan rondon),
gracie tenas
vi taligracion
(larmoj vualas
eĉ ĵaluzenvion);
[...]

(El: Auld, William [1984; red.9]: Esperanta Antologio. Rotterdam, UEA, p. 658)

2. La barilo: skizo por dramo (Radoslaw Nowakowski):
La situacio estas drama. Dramega. Dramema kaj drameca. Sed ankaŭ dramiginda kaj dramigenda. Do mi provas ĝin dramigi.

(Literatura Foiro, organo de esperanta PEN-centro, [decembro 2010], n-ro 248: 323)

7. Internacia Festivalo (27a de decembro 2012 ĝis 3a de januaro 2013)

Aliĝoj ĝis 31a de marto 2012 ĝuas plej favoran kotizon + rabatokuponon por frualiĝintoj, pri ceteraj rabatokuponoj bv. rigardi la resp. alineon en la reta subpaĝo "kotizoj". Rabatokuponojn vi ricevos surloke en Dortmund.

INTERNACIA FESTIVALO HDP / Hans-Dieter Platz (organizanto)

Vizitu nin en Interreto: www.internacia-festivalo.de Informiĝu, legu raportojn, spektu fotoalbumojn!

Aliĝstato personoj el 9 landoj, retpoŝto: HDP@internacia-festivalo.de Interreto www.internacia-festivalo.de IF-anoj varbas geamikojn: vi kaj la novaj gastoj ricevos rabatokuponon.

8. Baltischer Esperanto-Frühling

Pola Esperanto-Asocio Filio en GLIWICE organizas en la tagoj 12-23 de junio 2012 jaro la 34an ĈEBALTAN ESPERANTISTAN PRINTEMPON kun riĉa kaj varia E-PROGRAMO. Tiu ĉi tradicia, internacia E-aranĝo okazos denove en la atrakcia ripozloko MIELNO, pitoreske situanta inter la BALTA MARO kaj Jamno - lago, 12 km nordokcidente de la distrikta kaj vizitinda urbo KOSZALIN.

Pri atrakcio de MIELNO decidas ĉefe la naturaj valoroj: sabloriĉa strando kun altiĝantaj dunoj, verda strio de pinarbaro, granda lago kaj saniga mikroklimato kun aero saturita de jodo. Ne mankas en Mielno distraĵoj, oni povas tie agrable sin amuzi.

KORESPONDADRESO: POLA ESPERANTO-ASOCIO Filio en Gliwice, skr. poczt. 21, 44-101 Gliwice -1 Pollando
Poŝtelefono al ĈEP - organizanto (en Gliwice): +48/660 427 967
RETADRESOJ: stanislaw.mandrak@gmail.com aŭ staman@ka.onet.pl

9. Leserbrief von Beata Kowalska

(tatsächlicher Name ist Redaktion bekannt)

Vorinformation:

Im vergangenen Jahr wurde in unserem "Verda Informilo" der Nachruf über Klaus Böhnke veröffentlicht. Frau Beata K. wußte nichts vom Tod von KB und versuchte, mit Hilfe des Internetzes etwas über ihn zu erfahren, da er telefonisch nicht zu erreichen war. So stieß sie auf den Nachruf in unserem Informilo und unsere Anschriften. WP teilte ihr unter anderem mit, daß er 1992 in Lübeck arbeitete und in dieser Zeit mit Klaus B. zusammentraf, dabei erzählte dieser, daß die Behörden eine polnische Esperanto-Freundin abschieben wollte. KB klärte darauf hin im Ausländeramt die komplizierte Situation und die Polin durfte bleiben. Frau Beata K. anwortete: "diese Polin vor 23 Jahren, die war ich!"

Hier der Brief von Frau Beata:

Meine Geschichte ist vielleicht nicht spektakulär, aber auch sehr magisch und eigentlich total unwahrscheinlich. Als ich 1989 im Herbst während eines zweitägigen Aufenthaltes in der Hansestadt Lübeck für mich unerwartete Entscheidung getroffen habe, in Deutschland zu bleiben, kannte ich praktisch kaum jemanden. Die Wohnungssituation zu damaligen Zeitpunkt war in Lübeck dramatisch (Öffnung der Grenze), so dass ich in den ersten Wochen im Hotel Victoria am Bahnhof unterbracht wurde. Da hatte ich plötzlich eine Eingebung bekommen, einen Esperanto Verein ausfindig zu machen, um Esperantisten aus Lübeck zu kontaktieren.

Da ich in Lübeck explizit keine Adresse fand, schrieb ich direkt an Hamburger Esperanto Verein. Sie wiederum leiteten meine Postkarte an Klaus Böhnke, der buchstäblich hinter der Wand meines Hotels gearbeitet hat. So trafen wir uns eine Woche später und ich kam ganz schüchtern zu diesem Gespräch mit einem Esperanto - Deutsch Wörterbuch, da ich damals kaum Deutsch gesprochen habe.

Herzlichen Dank für die warmen Worte über Klaus (im Verda Informilo) - meinen großen Esperanto Freund. Ich weiß, dass er nach der Wende immer wieder Esperantisten aus Mecklenburg Vorpommern besucht hat. Einmal, es war glaube ich 1992, bin ich sogar mitgegangen. Wenn ich mich nicht täusche, nach Schwerin. Es müsste die Schwarze Madonna gewesen sein, die mir die Freundschaft und Loyalität vom Klaus beschert hatte, denn die Geschichte, der fast abgeschobenen "Emigrantin" ist meine Geschichte.

Nach dem glücklichen Abschluss des Vorgangs habe ich immer versucht, dass Beste aus meinem Leben zu machen und ebenso auch andere Menschen unterstützen. Heute als Management - Mitglied einer großen Privatklinik bin für ca. 80 Mitarbeiterinnen zuständig, die zum großen Teil ausländischer Herkunft sind. Ihre Schicksale sind mir nicht gleichgültig. Wenn ich nur kann, versuche ich ebenso zu helfen. Ich denke, dass der Klaus auf die "kleine Polin" sehr stolz wäre, wenn er sehen könnte, wie gut sie sich entwickelt hat. Das letzte mal telefonierte ich mit ihm ca. 2007. Das schöne an ihm war, dass er ein sehr kongruenter Mensch war, der sagte, was er dachte, sogar, wenn das nicht immer angenehm war und vor allem sehr eindrücklich war seine Liebe zu Kunst, zur Ästhetik, zu gutem und gepflegtem Essen etc.

Ich hoffe, dass dort, wo er jetzt verweilt, vor allen diesen Sachen in der schönsten Ausprägung und Fülle vorhanden ist. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, gute Gesundheit und Glück!

Selbstverständlich können Sie die Geschichte unter verändertem Namen veröffentlichen. Ich würde mich sehr geehrt fühlen! Vielen Dank! Ich versprach mir vor Jahren zu einem Esperanto Welt Kongress hinzugehen. Vielleicht sehen wir uns dort mal, bei dieser Gelegenheit. Ĝis la revido! Via Beata.

10. Loga programo en la franca Esperanto-kastelo Greziljono

11. Anschriften

Redakteur: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE 17034 Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

Geschäftsstellen
LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de

Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13