Verda Informilo, nro. 07/2003 (majo 2003a j.)

oficiala organo de la landa estraro de Meklenburgio-Pomerio (LAMA) kaj Esperanto Societo Neubrandenburg (ESN)

1e IVa Pomeria Esperanto Renkonto

je 17a de majo en Szczecin/Pollando

Polan monon oni povas ŝanĝi je la stacidomo en Szczecin.
Werner Pfennig aranĝos la grupan bileton, ĝis nun konkrete aliĝis: SG, WP, BP, BS, RP, DD, (UA, KA?),
EH, ekde Löcknitz alvenos krome du personoj.

2e kunveno de nia societo en Neutrelitz

ni estis ĉirkaŭ dek personoj en bela salono de gastejo "bierkelo"
el nia programo:

3e Informostando de ESN en Turmstrato (bulevardo) de NB

okazos nur je sabato, la 28an de junio 2003, 09a ĝis 19a horoj.
Ni ricevos subtenon de la urba konsilantaro (tendo, tabloj, seĝoj ktp.), la temo estas : sinprezento de ĉiuj
kluboj kaj societoj de la urbo (pli ol 65), ĉar ili formas per libervola okupado la socian vivon. Nia societo
disdonos flugfoliojn kaj serĉos kontakton al la homoj por informi pri nia agado.

4e nia retpaĝoj (www.esperanto-nb.de)

nova redaktoro estas René P. Jam alvenis interesaj mesaĝoj de legantoj el diversaj kontinentoj - ekzemple el
Pittsburgh USA: http://www.shs-institut.de/esperanto

5e ekumena eklezia festivalo en Berlino

okazos de la 28a majo ĝis 01a de junio 2003.
Infomostando:
La evangelia aj katokika E.-organizaĵoj (KELI kaj IKUE) kune kun la Germana Esperanto-Junularo prizorgos
informstandon. Vizitu ĝin: AGORA, Halle 3, 2. Ebene, A 18, suda enirejo, en la foriraj konstruaĵoj apud la
mondkonata "Funkturm".
Ekumena diservo
Ĉiuj estas kore invitataj al diservo (germane kaj Esperante) je ĵaŭdo, la 29an de majo 2003 ekde 15a horo, en
la kirko de epifanio (Epiphanien-Kirche) en Berlin, Charlottenburg, Knobelsdorfer Str. 72.
Iru piede, 15 min. el norda eliriejo de ICC aŭ veturu per metro ĝis stacio Kaiserdamm, elirejo: "Epiphanias- Kirche".
Post la diservo: kafoklaĉo!
Informu viajn geamikojn pri tiuj aranĝoj kaj venu, vidu, ĝoju.

6e NB-Radiotreff 88.0

okaze de la "Jaro de la Biblio" la redakcio "Esperanto-Ondo" planas dum nuna somero 60-minutan elsendon pri
Biblio kaj la kristnaj E.-movadoj.
Peto: publiku kaj dissendu tiun informilon en la tutan mondon, ankaŭ, se eblas en papera formo.

Estraroj de LAMA (Meklenburgio-Pomerio) kaj ESN (Societo NB)