Verda Informilo, nro.  08/2003  (fine de majo 2003a j.)

oficiala organo de la landa estraro de Meklenburgio-Pomerio  (LAMA)  kaj Esperanto Societo Neubrandenburg  (ESN)

1e.  IVa Pomeria Esperanto Renkonto

je 17a de majo en Szczecin/Pollando

2e  81a Germana Esperanto-Kongreso 2004 en Neubrandenburg

3e  Informostando de ESN en Turmstrato  (bulevardo)  de NB

4e  retpaĝoj de Steffen Grabowski

5e  retpaĝoj de ESN

6e  niaj estontaj aranĝoj

7e  la kunveno de nia societo je junio 2003  (Retpoŝte "migris" en la sekvan jaron!)

8e  solidareco "Interhelpo"

peto: bonvolu dissendu tiun informilon en la tutan mondon kaj se eblas, multobligu ĝin paperforme.

Estraroj de LAMA kaj ESN