Verda Informilo, nro. 11/2003, oktobra eldono

oficiala organo de la landa estraro MA (LAMA) kaj de la Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN) www.esperanto-nb.de

1)  26a SEFT en 2003

La tendaron partoprenis 82 personoj el jenaj nacioj: Poloj, Ukrainoj, Francoj, Nederlandanoj, Makedonoj, Litovoj kaj Germanoj.

Kiel kutime fluis la vivo en la tendaro, ja estis belega vetero, okazis diskutoj, prelegoj, infano-festo, kafoklaĉoj, fabelhoroj kun lumbildoj, ekskursoj ktp.

2)  95 jarojn Esperanto

en la baltmara urbo Rostock, 5a ĝis 7a de septembro 2003. La geamikoj el Rostock preparis por la ĉirkaŭ 30 partorenintoj interesan tritagan programon kun interkonatiĝa vespero, festa kunveno, vizito de Internacia Ĝardenkultura Foiro kaj vizito de la nun tre bela mezepoka urbocentro. La festprelegon prezentis dro. Detlev Blanke (prezidanto de GIL: http://www.interlinguistik-gil.de), kiu mem partoprenis la refondon de la Esperanto-movadon en Rostock, kiun li ankaŭ estris. Ralf Kuse prezentis okazan libron kun skizo de 95-jara Esperanto-grupo en Rostock.

3)  38. Esperanto-Wochenendseminar,

vom 24. bis 26.Oktober 2003, im Jugendklub der Neubrandenburger Oststadt, Mlada Boleslav-Str. 01. Es ist schon Tradition, dass im Herbst eines jeden Jahres und mit gutem Erfolg Esperanto-Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Konversation angeboten werden.

Information und Werbung (die gesonderte Einladung kann bei den Vorständen angefordert werden). Dringende Bitte an alle E.-Freunde, werbt nachhaltig durch Gespräche, Vorträge, Zeitungsartikel, dem Internetz u. a. für dieses Seminar, es ist gerade für absolute Anfänger hervorragend geeignet. Es wird u. a. eine Kursusleiterin auftreten, die nach der Che-Methode den Unterricht der Konversationsgruppe gestalten wird (Sabine Trenner).

4)  Landes-Zamenhof-Fest / LAMA Zamenhof-Festo

Einladung zum Sonnabend, dem 29. November 2003 nach Neubrandenburg, Sponholzer Str. /Urania-Zentrum Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr
Invito al la landa-Zamenhof-festo de LAMA al Neubrandenburgo,
dato: 29a de nov. 2003, komenco: 10.00a horo, fino: 17.00 horo.

5)  Einladung zur Mitgliederversammlung des EVN (Esperanto-Verein Neubrandenburg)

Wann: Mittwoch, den 10. Dezember 2003, Wo: Urania-Zentrum in der Sponholzer Str. in NB.
Vorläufige Tagesordnung:

6) 81a Germana Esperanto-Kongreso

Pentekosto 2003 okazos la Germana Esperanto-Kongreso en la urbo Neubrandenburg.
La titolo de la GEK temas: "Pomerio - la ponto inter germanoj kaj poloj".
Niaj popoloj najbaras jam pli ol 1000 jarojn kaj ni ambaŭ havas pli da komuneco kaj harmonia kunvivado ol multaj homoj supozas. La popoloj de Meklenburgio/Pomerio formiĝis el slavaj kaj germanaj popoloj, kiuj dum multcentjara kunvivado miksiĝis. Ekde 2004 la Poloj kun aliaj popoloj plenrajte revenas al Eŭropa Unio, tion ni festu ankaŭ pere de la 81a GEK. La GEK okazos en moderna hotelo "Hotel am Ring", proksime de la urbodomo kaj vidalvide de la urba murego.

7) Transloĝiĝo

Bonvolu noti kaj atenti, ke familio Pfennig havas novan adreson en la sama urbo, sama strato kaj sama domo: Uns Hüsung 29/0705, DE - 17034 Neubrandenburg, telefono kaj la aliaj kontaktiloj restis senŝanĝe. Anstataŭ en la 11a ili nun loĝas en la 7a etaĝo.

8) Einladung zur Beratung des Landesvorstandes

Wann: am Sonnabend, den 08.11.2003, von 09.00 bis 16.00 Uhr.
Wo: in Güstrow, in "unserer" Gaststätte "Pavarotti" in der Eisenbahnstr. 11, wenige Minuten vom Bahnhof.
vorläufige Tagesordnung:

9) Deutsche Esperanto-Jugend braucht Hilfe

Seit Monaten schon läuft die Unterschriftensammlung - warum??
Das Bundesministerium für Familie, Jugend usw. gibt nur noch Hilfe, wenn der Verein 4.000 Unterstützer- Unterschriften bis zum Jahresende vorweisen kann. Die "Unterstützer" sollen nicht älter als 27 Jahre sein, mit der Unterschrift gehen sie keine weiteren Verpflichtungen ein (z. B. Mitgliedsbeiträge). Die Jugend war schon fleissig, aber es fehlen noch 1.500 Unterschriften, bitte Vordruck beim LAMA-Vorstand anfordern.

10) publika informado

La rondoj en Prenzlau kaj Neubrandenburg kontinue aperigas en la lokaj gazetoj grandajn artikolojn kun fotoj kaj strikte simpatia enhavo pri Esperanto. Do, flegu bonajn kontaktojn al la koncernaj ĵurnalistoj kaj pridiskutu kun ili konvenan temon kaj daton.

11) Esperanto-ondo (radio-elsendoj en Neubrandenburg)

Jam tedas kaj enuas, ĉiam atentigi pri la Esperanto-redakcio, sed ĝi vere per forta energio elsendadas unuhorajn informojn pri la Esperanto-movado, la temoj neniam elĉerpiĝas. Pri detaloj de la radio: vidu niajn retpaĝojn.

12) Gratuloj kaj bondeziroj

La maloftan feston de la "ORA NUPTOFESTO" (50 jarojn geedzoj) dum aŭgusto 2003 solenis Edeltaud kaj Achim Zettier (DE 17291 Prenzlau, Schwedter-Str. 37).
Edeltraud kaj Achim, ambaŭ fluante parolantaj nian lingvon, ne estas "geavoj sur benko apud la forno", sed aktive partoprenas la E.-aranĝojn (eĉ nian E.-tendaron) kaj socian vivon. Sanon kaj feliĉon al ambaŭ de la tuta Esperanto-LAMA-familio.

13) Granda familia sukceso

Preskaŭ samtempe geaviĝis la familioj Kurtz kaj Kuse el Schwerin. herzchenSanon kaj bonfarton al la beboj, gepatroj kaj ĝojon al la bonkorajn geavojn.koreto

Estraroj de LAMA kaj ESN