Verda Informilo, nro. 01/2010, 10a de januaro 2010
Grüner Bote, 01/2010, 10. Januar 2010

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN) www.esperanto-nb.de

1. Zamenhof-festo decembre 2009 en Berlino

In Ergänzung zu den bemerkenswerten Feiern zu 150. Geburtstag von Dr. Zamenhof in Berlin, muss noch ergänzt werden, dass es eine gesamte Festwoche mit einem reichhaltigen Programm und zahlreichen Teilnehmern war. Allein an der Veranstaltung am 18.12. nahmen ca. 120 Personen, insbesondere auch aus allen Teilen Polens teil. Johann Pachter, einer der Organisatoren scheibt:

"La kvanto de la ĉeestintoj estis 111 kaj fakte eĉ 120, ĉar la junaj varsovianoj pro neĝo venis iom malfrue. Jam 100 personoj sidis en la aŭlo kaj daŭre 11 personoj zorgis por aliaj aferoj. Estis ĝojinde la granda kvanto de la junulara helpantaro. Al la urbogvidado venis denove 40-50 personoj al la kulturdomo Danziger 50, kie okazis denove bona, bela koncerto de Amir kaj multe da babiladoj inter amikoj kaj ĉiuj vere estis kontentaj. Do, bedaŭrinde ke vi ne povis resti en Berlin, ĉar fakte la festo estis vere longa. Min persone kiel unu de la ĉeforganizantoj ĉojis via veno kaj ke vi estas kontenta. Amike Johano".

2. Kurzbeitrag Nr. 08 (Dr. Till Dahlenburg)

Was Uneindeutigkeit in der Dichtkunst betrifft, so gibt es neben der beschriebenen Verwendung von Homonymen (gleiche Lautung, gleiche Schreibung, aber unterschiedliche Herkunft und Bedeutung) auch noch das Spiel mit nur ähnlich klingenden Wörtern, sog. Paronymen. Die entsprechende Stilfigur ist vor allem die Paronomasie (etwa: Klangähnlichkeit; Beispiel: Rost, Rest, Rast; Kirche, Kirsche, Kriechen [kleine Pflaumen] ); [ perdriko = Rebhuhn; pediko = Laus]:

Aus Simplicius Simplicissimus

(Hans Jakob Christoffel v. Grimmelshausen; übers.: Helmut Rössler)

Ermito: Ĉu vi neniam aŭskultis predikon?

Simplicius: Jes, mi bone povas ĉasi kaj kaptis jam ofte perdrikon.

Ermito: Mi ne parolas pri perdrikoj, sed pri predikoj.

Simplicius: Haha, pedikoj, ĉu ne estas bestetoj sur la kapo, ĉu ne?

In einem Gedicht von Ŝandor Petıfi heißt es : por vindo de vundo dolora de koro ... . Und Edwin de Kock formuliert u.a. Unue, post la batoj, estis botoj kiam mi mire trovis min kuŝanta.

Finden Sie selbst, lieber Leser, solche Wörter heraus, die sich jeweils nur durch einen Buchstaben in der Wortwurzel, etwa nur durch einen Vokal oder nur durch einen Konsonanten, voneinander unterscheiden, wie etwa SALO SELO SILO SOLO oder VERBO VERKO - VERMO VERSO.

3. Datoj de niaj landaj aranĝoj 2010

24a de aprilo 2010 landa renkonto de LAMA en urbo Ŝverino, 850a jaro de ĝia fondo, programo: ni aŭdos kaj vidos prelegojn, urbotrarigardon pri la historio de la urbo, kiun ja fondis la reĝo "Henriko la leono". La landon Meklenburgion oni fondis antaŭ pli ol mil jarojn. La grandduka familio devenis rekte el slava nobela familio el la popolo de Obotritoj, ili regis Meklenburgion ĝis la jaro 1919.

24a de julio - 01a de aŭgusto 2010, SEFT, (Somera-Esperanto-Familia- Tendaro) sur la publika tendejo "Zeltplatz am Dresstzsee" apud vilaĝo Thomsdorf, regiono de urbo Neustrelitz. Kondiĉo. ĉiu zorgas pri si mem. tendo, tendaĵoj, manĝoj ktp. Niaj tendoj kolektiĝas en propra rondo. La aranĝo celas al naturamikoj kiuj ŝatas paroli Esperanton. Oni invitas al migradoj, ekskursoj, kafoklaĉoj, fabelhoroj, kumunaj manĝoj ktp. Sed nur okazas tio, kion la geamikoj mem aranĝas.

22a - 24a de oktobro 2010, 45a Semajnfina Esperanto-Seminario en urbo Neubrandenburg, orienta kvartalo "Oststadt", ni invitas ĉiujn interesulojn: kaj komencantojn kaj progresintojn. Ni komencas vendrede je la 18a kaj finas dimanĉe je tagmezo. Gaja etoso, bonakvalita instruado. La nutraĵojn ni aĉetos en ordinaraj vendejoj kaj memservas nin dum la tuta kunveno. La kotizoj por ĉio estos 15,00 Eŭrojn po persono.
Pli etalaj informoj sub: www.esperannto-nb.de nia retposhto info@esperanto-nb.de

09a de junio 2010 Esperanto-Societo Neubrandenburg invitas al urbo Prenclau
Invito al tuttaga programo, estas ĉelima renkonto kun turismo, prelegoj, manghoj, kafoklaĉo ktp.
Pri niaj gastoj el pola Okcidenta Pomerio ni gastame zorgos, ni nur petas aliĝon por iom antaŭplani, al info@esperanto-nb.de au henning@worldmove.de

15a de septembro eskurso de Esperanto-Societo Neubrandenburg al urbo Stralsund
ĝi estis post Lubeko la dua Hanso-urbo kaj situas kvazaŭ sur insulo, la nuna urbocentro. Ni aranĝos tuttagan programon, kiu enhavos interesajn kaj klerigan turismon kaj kunvenon de geamikoj.

4. Internaciaj datoj kaj aranĝoj (eta elekto):

15a.-23a de junio 2010 32. ChEP (Chebalta Esperanto-Printempo) en Mielno/Pollando
informiĝu pere de jenaj retpaĝoj: www.esperanto.koszalin.pl aŭ www.esperanto-nb.de

17a-24a de julio 2010, la 95a Universala Kopngreso de Esperanto en Havano/Kubo, informiĝu pere de www.uea.org Oni prezentas filmon pri la kongesejo kaj la tuta lando, pri la kongreso ktp. jam aliĝis personoj el 49 landoj.

22a.-24a de majo .2010 Germana-Franca- Esperanto-Kongreso, Pentekosto en urbo Kaiserslautern, informoj: www.esperanto.de .

5. Wir gratulieren, ni gratulas

Günter Anton, Köthen in Sachsen-Anhalt feierte am 27. Dezember 2009 seinen 80. Geburtstag. Der Landesverband MV gratuliert herzlich und wünscht ihn noch viele gute Jahre im Kreise seiner Familie und seiner Sprachfreunde. G.A. begründete nach dem Krieg die Esperanto-Bewegung im Bezirk Neubrandenburg. er ist eigentlich Anhänger des Reform-Esperanto (Ido) und gründete Mitte der 50-er Jahre einen Schüler-Kursus an seiner Schule in Rubkow, Kreis Anklam. Nach der Zulassung des Esperanto im Kulturbund der DDR gründeten die Ido-Freunde in Anklam den ersten Esperanto-Klub im Bezirk, sie lernten Esperanto und gliederten sich in die organisierte E.-Bewegung ein. Sein grosser Verdienst war, dass er sich redlich und realistisch für Esperanto einsetzte, aber sich auch in der Ido-Bewegung massgeblich arangierte. Noch heute nimmt er regen Anteil am Geschehen der internationalen Sprache und ist Leser unseres "Grünen Boten".

Günter Anton, el urbo Köthen, Saksio-Anhaltio festis decembre 2009 sian 80an nakisĝtagon. Tre kore la landa asocio de Meklenburgio-Pomerio gratulas al li kaj dezias sanon, ĝojon kaj ankorau multaj bonaj jaroj en familio kaj amikaro. Li fondis dum la 1950-aj jaroj en lernejo la unuan rondon de Esperantoreformita en la vilaĝo Rubkow, apud Anklam. Jam tuj post la milito, dum sia juneca tempo, li kontaktis kun tiu movado, kiu floris inter la du militoj en tiu regiono. Post la permeso de Esperanto en GDR, li kun siaj amikaro fondis la unuan Esperanto-klubon en la distrikto Neubrandenburg. Lia granda merito estas, ke li ne celis rivalecon inter Ido kaj Esperanto, sed realisme ekuzis la ŝancon de organizita Esperanto-movado en la kadro de Germana Kulturligo, tion li ankau rekomendis al siaj amikaro. Ĝis nun li vigle sekvas la agadojn de Ido kaj Esperanto kaj kun ĝojo kaj intereso legas nian "Verdan Informilon".

6. Esperanto en Francio

Im Esperanto-Schloss (siehe Fotoausschnitt) an der Loire in Frankreich ist immer etwas los, besucht das Angebot an Informationen:

En nia agendo vi trovos: http://gresillon.org/spip.php?rubrique2&lang=eo

FRINGOJ - 4a Festa Renkonto INternacia de GeknabOJ (17-24.aprilo.2010) legu pri ĝi => http://gresillon.org/IMG/pdf/PrezentoFringoj2010.pdf

Esperanto laŭ matematika vidpunkto, kurso gvidata de Christian RIVIERE (27.aprilo-1.majo.2010)
Celo : Analizo kaj instruado de Esperanto laŭ maniero pli adekvata al homoj matematikemaj aŭ logikemaj. Debato pri diversaj temoj rilataj al Esperanto, al
matematiko aŭ preferinde al iliaj komunaj karakteroj, pensmanieroj...

Someraj kursoj okazos de 14.julio-14.aŭgusto.2010
Bonvolu rezervi liberan tempon.

7. Esperanto-urbo Herzberg

In der Stadt Herzberg am Harz wurde am 15.12.2009 ein weiteres Esperanto-Denkmal eingeweit.

Jen bela kristnaska donaco por la Esperanto-movado: Zamenhof-monumento en la "Esperanto-urbo". La 15an de decembro en ĉeesto de ĉ. 70 homoj estis inaŭgurita la Zamenhof-monumento en Herzberg am Harz. Aldoniĝis bela nova Esperanto-vidindaĵo al la Esperanto-urbo.

Koran dankon al ĉiuj subtenantoj. La unuajn fotojn vi povas vidi ĉe: http://esperanto-urbo.de Aktuale aŭ rekte ĉe http://esperanto-urbo.de/gallery.php?gallery_id=18066033

8. Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010

Botschaft zum Internationalen Frauentag der Frauenverbände der
Stadt Hiroshima/Japan.
Die Themen dieses Jahres sind:

Aufgerufen sind Männer und Frauen ihre Meinungen/Erfahrungen zum den genannten Themen an die unten genannte Anschrift zu senden. Einsendeschluss: 20. Februar 2010 per Papierpost oder Netzbrief.

Nome de kunveno en Hirosima por la Internacia Virina Tago 2010 ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco. Ni plenuma komitato konsistas el 19 organizoj kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, konstruo de la socio de komuna partopreno de geviroj, kaj paco. Ni havos kunvenon por la Internacia Virina Tago en la 8a, marto, 2010. Nun internacie leviĝas altaj ondoj por "la mondo sen nuklearmiloj" kordezirata de ni en Hirosima okaze de enoficiĝo de s-ro Obama kiel usona prezidento, kaj la ŝanĝo de japana registaro. Sed, samtempe kreskas pli da danĝeroj, dislokighoj de nuklearmiloj kaj ties ebloj de uzado, kaj riskas Pakton de Ne-disvastigo de Nukleaj armilo (NPT), solan internacian kanalon klopodi al redukto de nuklearmiloj. Nun ni staras ĉe vojkruco por grava elekto cele al realigo de paca la mondo.

S-ino ABE Kyoko, Prez. de la plenuma komitato por Internacia Virina Tago 2010,
Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko osioka@mail.goo.ne.jp

Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima,
734-0041 Japanio

Limdato kaj aliaj: ĝis la 20an, feb. 2010. Maksimume sur unu leterpapero. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Nome de organizo tre bonvenaj. Notoj petataj: nomo, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo)

9. Ein regelmässiges Angebot aus Polen: Esperanto-Fernsehen

Ĉe http://tvbialystok.pl/tvesperanto spekteblas jam la 40-a parto de Bjalistoka Esperanto-Televido. En ĝi:

10. 2010 soll das Jahr der deutschen Sprache werden

Das Auswärtige Amt der Bundesegierung plant für 2010 das "Jahr der deutschen Sprache". der Präsident des Goethe -Instituts, Lehmann, sagt: "So, wie man seine eigene Sprache behandelt, so ist auch die Aufmerksamkeit im Ausland". Diese Aussage ist mutig, denn das staatliche Goethe-Institut wendet weltweit in seinen Veranstaltungen nur englisch an, selbst auch dann, wenn die Teilnehmer dringend bitten, doch deutsch zu sprechen (siehe "Sprachnachrichten" des VDS e.V.).

11. Schutz der deutschen Sprache

Schon seit Jahren gibt es auch in Neubrandenburg einen Verein, der sich unter anderem auch dafür einsetzt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk (NDR) wieder die deutsche Sprache anwenden möge möge, sowohl in den Textbeiträgen als auch im Musikangebot. Ein Recht der Hörer auf die deutsche Sprache gibt es nicht und das kann auch nicht eingeklagt werden, so hat man den Verein rechtlich berarten. Jedenfalls wird der Verein jetzt verstärkt mit seinem Anliegen an die öffentlichkeit wenden. Wir werden darüber gelegentlch wieder berichten.
Für Interessenten: www.radio-mv-besser-machen.de

12. 20 Jahre nach der Wende in der DDR aus der Sicht von Esperanto-Freunden

In loser Folge werden wir an dieser Stelle Erlebnisse und Meinungen von Sprachfreunden veröffentlichen.

Heute wurde Werner Pfennig von René Philipp befragt. WP: Vor 20 Jahren war die gesamte Republik (DDR) in freudiger Aufregung und sehr viele Menschen voller Hoffnung und Illusionen. Erstmalig in der leidvollen Geschichte Deutschlands ist eine Revolution nicht nur erfolreich, sondern auch unblutig verlaufen. Das war der Besonnenheit sowohl der Menschen "wir sind das Volk", als auch des noch voll funktionstüchtigen Staatsapparates und seiner zahlreichen bewaffneten Organe (so nannte man sie) zu verdanken. Aus bescheidenen Gruppen der Friedensgebete in den evangelischen Gemeinden (die katholischen Gemeinden hielten sich feige zurück) nach dem Raketenbeschluss in West und Ost entwickelte sich ab dem Sommer 1989 eine machtvolle Protestbewegung (Montagsdemos).

Im Herbst 1989 wählten die Esperanto-Freunde im Kultubund der DDR in Neubrandenburg einen neuen Vorstand (unsere Wahlen liefen seit Jahrzehnten schon immer geheim ab und es gab stets Gegenstimmen und Enthaltungen). Prof. Dr. Lötzsch wurde neuer Vorsitzender, ein Sprachwissenschaftller von Weltruf (seine Frau Gesine vertritt seit vielen Jahren "die Linke" im Bundestag). Er selbst verbüsste einige Jahre Gefängnis in der DDR, aus politischen Gründen.

Die Entwicklung im Lande DDR verlief 1989/1990 so schnell, dass man es gar nicht mehr begreifen konnte, alles im Lande geriet aus den Fugen. Dazu kam die Sorge um den Arbeitspaltz, meine Machinenfabrik z. B. wurde widerrechtlich demontiert und heimlich in die Niederlande geschafft, wir fertigten damals für den Weltmarkt (SW und NSW) hochwertige, moderne Nahrungsgütermaschinen (Fleisch, Getränke, Schokolade...).

Ab Frühjahr 1990, nach der eigenartigen (die gesamte DDR war voller Westplakate) Volkskammerwahl, wurde nebulös von der deutschen Einheit gesprochen, eigentlich wollte die CDU-Regierung der DDR unter L. de M. eine Zeit lang noch den Sozialismus aufbauen.

Auf dem Gebiet des Esperanto vollzog sich der übergang zur deutschen Einheit in sachlicher Ruhe, gleichberechtigt und im gegenseitigen Respekt, es liefen die Gespräche zwischen GDREA (DDR) und DEB (BRD) zur Verinigung beider Verbände, erst zu Pfingsten 1991 erfolgte die Veinigung in München. Dieses Gebaren dürfte im Tumult der Vereinigungen einmalig gewesen sein, die eigentlich Annektionen waren. Stellvertretend für beide Vorstände möchte ich nur Dr. Werner Bormann vom DEB sowie Prof. Dr. Roland Lötzsch und Dr. Detlev Blanke vom GDREA nennen. Noch heute ist nicht zu verstehen und es war sehr schade, dass uns die eigenen Mitglieder in Scharen wegliefen, die Tür steht allen auch noch heute offen... 41 Jahre DDR lassen sich aus meinem Lebenslauf nicht einfach löschen, es hat mich und viele meiner Generation nachhaltig geprägt...das ist nun 20 Jahre her, Deutschland ist vereinigt und das ist gut so.

13. "ruhig blut - Stressbewältigung",

zum Thema: was machen Esperanto-Freunde sonst noch?

Geboten werden Kurse für Kinder und Erwachsene für das Erlernen der Stressbewältigung unter sorgfältiger fachgerechter Anleitung.

Anja Lindner (Jahrgang 1976, verheiratet, 2 Kinder), Urgestein bei unserem Esperanto-Zeltlager, schreibt:

Stress erleben nicht nur Erwachsene, auch Kinder kennen ihn. Und Kinder wie Erwachsene können lernen, mit ihm effektiv und gesund umzugehen.

Ich lade Sie ein, auf diesen Seiten Angebote zur Entspannung, zu Ruhe und Gelassenheit im manchmal stressigen Alltag zu finden - für Kinder und Erwachsene.

Als Erziehungswissenschaftlerin, als ständig selbst Lernende und als Mutter interessiere ich mich für verschiedene Zusammenhänge wie Motivation und Lernen, Konzentration und Leistung, Entspannung und positive Gedanken.

Anja Lindner, Mühlenstraße 15, D-13187 Berlin, Telefon: 030 - 48 62 89 4

E-Mail: anja.lindner@gmx.net Web: www.ruhig-blut.com

14. Der polnische Rundfunk, Pola Radio

Wer ein reiches Programm über Esperanto und die Welt in einem exzellenten Esperanto hören möchte, der kann es über das Weltnetz anhören oder herunterladen:

Niajn E-elsendojn eblas aŭskulti rekte pere de nia paĝaro: http://www.polskieradio.pl/eo/ Se vi deziras savi la elsendojn vizitu la paĝon: http://www.polskieradio.pl/podcast/39/podcast.xml.

Kiel multfoje ni atentigas grandparte de la reagoj kaj opinioj de niaj geaŭskultantoj dependas la formo kaj enhavo de la E-elsendoj de Pola Radio. Ni dankas pro tiuj, kiuj jam venis. Ni atendas laŭvicajn. Anticipan dankon!

Niaj adresoj samas: esperanto@polskieradio.pl ; kaj/aŭ barbarinella@gmail.com.

Anticipe dankante pro ili ni samtempe memorigas al ĉiuj interesiĝantoj, dezirantaj subteni nian laboron pri nia konto ĉe UEA: vars-t kaj tutkore dankas al ĉiuj, kiuj senavare reagis - kaj pludeziras reagi - per la subtenaj donacoj. Ili estas tre grava kaj kuraĝiga helpo en la nuna situacio de nia Redakcio. De ili dependas grandparte la enhavo de niaj E-elsendoj.

Ratschlag für Anfänger, es gibt die Möglichkeit der Sprach-Regulierung (langsamer einstellen):

Ni memorigas konsilon por la komencantaj aŭskultantoj. Se vi ankoraŭ trovas malfacilon aŭskulti normalan parolritmon uzu malrapidigilon, kiu ekzemple troviĝas ĉe Windows Media Player. Unue alklaku la titolon: >nun aŭdigataj<, sekve faru la samon kun la aperanta vorto >plibonigoj<. La tria paŝo estas alklaki la informon >konfiguracio de reproduktorapideco<. Nun vi povas laŭplaĉe malrapidigi aŭ rapidigi la sonon de niaj programoj.

15. Bankverbindung des Landesverbandes

Aus organisatorischen Gründen gehen wir zum Abbuchungsverfahren bzw. bitten wir unsere Freunde, mit ihren Kreditinstituten Verträge über einen Dauerauftrag für den Beitrag abzuschliessen. Laut Statut ist jeder, der Mitglied des Deutschen Esperanto-Bundes ist, auch Mitglied im Landesverband (LVMV).

Darüber hinaus ermöglichen wir allen Freunden und Unterstützern, durch einen symbolischen Beitrag in Höhe von 6,00 Euro pro Jahr Mitglied im LVMV zu sein. Wir versenden Anfang 2010 an alle Freunde Informationsmaterial und den Vordruck über das Abbuchungssystem, der Beitrag wird dann im Laufe des ersten Quartals eines Jahres vom Konto abgebucht.

16. Anschriften

Redakteur: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE 17034 Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

Geschäftsstellen
LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de

Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13