Verda Informilo, nro. 06/2010, 10a de marto 2010
Grüner Bote, 062010, 10. März 2010

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN)
ist das offizielle Mitteilungsblatt der Vorstände des LVMV und EVN
www.esperanto-nb.de

1. Kommt alle zum Landestreffen MV in Schwerin

Datum: Sonnabend den 24. April 2010, Ort: Schwerin, Anlass: 850 Jahre der Stadtgründung

Ablauf

Zur Planung des Mittagsessens bitten wir um die verbindliche Anmeldung bei Familie Pfennig bis zum 21.04.2010. (Anschriften siehe „Anschriften“) Für die Mitglieder DEB und LAMA wird das Frühstück und die Strassenbahnfahrt aus der Gemeinschaftskasse bezahlt.

2. Treffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg

Am 21. April.2010, 16.00-18.30 Uhr in der Gaststätte “Uns Eck”, bulevardo de nia urbo.

3. Dankschreiben aus Hiroschima/Japan danko el Hirioŝima/Japanio

Die Esperanto-Frauen von Hiroschima danken für die Zusendung von Botschaften aus 66 Ländern. Zur Veranstaltung zum Internationalen Frauentag kamen 150 Frauen, ihnen wurden die Zuschriften als Ausstellung gezeigt. Diese Botschaften werden als Buch der Veranstaltung am 07. Mai in Neu Jork/USA übergeben, die sich mit der nuklearen Abrüstung beschäftigen wird.

Frau Osioka schreibt:

La 7an, majo, ni havis kunvenon de la Internacia Virina Tago en Hiroŝima 2010 kune kun 150 aktivulinoj. Akceptitaj mesaĝoj, portotaj al la Kunveno de Reekzameno de Ne-disvastiĝo de Nuklearmiloj, Novjorko, Usono en majo. Alvenis 344 skribaĵoj el 66 landoj. En la kunveno en Hirosima la partoprenantoj havis presitan la mesaĝaron. OSIOKA Taeko, Hirosima Esperanto-Centro osioka@mua.biglobe.ne.jp osioka@mail.goo.ne.jp

4. Stadtteilfest in Neubrandenurg

Am 15.05.2010 feiert der Neubrandenburger Stadtteil Datzeberg die Einweihung seines, neuen zentralen Platzes. 1990 wohnten hier ca. 10.000 Menschen, inzwischen sind es 2010 nur noch etwa 4.000 Einwohner. Esperanto ist hier gut bekannt, befand sich doch im Einkaufzentrum 2009 für einige Monate ein Esperanto-Stand wegen der Aktion für EDE. Der EVN wird im Mai neben anderen Vereinen und Firmen auch wieder mit einen Werbestand vertreten sein.

5. Terminübersicht

6. Esperanto Radio hören aus Neubrandenburg

Am Mittwoch, dem 17.03.2010 von 16.00 – 17.00 Uhr, unsere Themensendung, wir stellen ein neues Buch vor. über 100 Autoren aus allen Kontinenten
veröffentlichen Beiträge über Esperanto und sein gesellschaftspolitisches Umfeld. (Herausgeber UEA 2010, Titel “Von der Kunst zusammenzuarbeiten”; “pri la arto labori kune”), Redakteure: Dr. Blanke und Dr. Lins.

Sonntag, 21.03.2010 von 17.00 – 18.00 Uhr, Wiederholung der Themensendung.

Aufruf: Wer hat Lust, einmal der Redaktion “Esperanto-Welle” über die Schulter zu schauen? Bitte bei Werner Lewien melden: werner.lewien@t-online.de. Nächster Termin: 01.04.2010 um 15.30 Uhr (dieses ist kein Aprilscherz!).

7. Ekspozicio en Slovenio / Ausstellung in Slowenien

Am 25. Februar 2010 wurde eine Ausstellung über Hiroschima in Maribor/Marburg durch den japanischen Botschafter und dem Bürgermeister von Marobor im Museum für nationale Befreiung eröffnet. Der Slovenische Esperanto-Bund sandte Fotos und Material an die Esperanto-Frauen von Hiroschima, aus diesem Grunde wird Frau Osioka im Mai 2010 Slovenien besuchen.

25an de februaro ni malfermis la ekspozicion pri Hiroŝimo. Eĉ, ĝin malfermis Lia moŝto ambasadoro de Japanio. La ekspozicio estis malfermita en Muzeo de Nacia Liberigo kaj tie restos proks. 5-6 monatojn. Ili organizos la studhorojn de historio en la Muzeo. Ĉeestis pli ol 100 homoj, urbestro de Maribor, kulturagantoj, verkistoj, direktoroj de aliaj muzeoj. Eĉ urbestroj de Maribor kaj Hiroŝimo interŝanĝis skribaĵojn. Kiel disvolvos antaŭen tiu afero, oni vodos. Ni sendis la fotojn pri tiu aranĝo kaj alian materialon al Hiroŝimo, tio instigis s-inon Osioka, viziti Slovenion kaj ekspozicion. Ŝi venos 7an de majo kaj restos en Slovenio 10 tagojn.

8. Polnischer Esperanto-Bund im polnischen Parlament (Sejm)

Führende Mitglieder des Polnnischen Esperanto-Bundes (PEA) wurden vom stellv. Präsidenten des polnischen Parlamentes empfangen. In diesem Gespräch unterbreitete der PEA den Vorschlag, ein Verfahren anzustrengen, das Esperanto als Lern- und Studienobjekt in das polnische Bildungssystem eingliedert. In Kürze wird in Posen zu diesem Zweck ein Gespräch mit der Bildungsministerin Polens stattfinden.

La vizito de E-aktivuloj en Pola Sejmo. La 4-an de marto 2010 la vicprezidanto de Pola Sejmo (la malsupera ĉambro de la pola parlamento) - Jerzy Szmajdziński akceptis en la parlamentejo geesperantistojn: d-rino habil. Ilona Koutny, Francisko Witucki, Eduardo Kozyra, Kazimiro KrzyŜak kaj Mariano Zdankowski. La vicprezidanton akompanis deputito de Pola Sejmo, Leszek Aleksandrzak. En la renkontiĝo estis planita prof. Krystyna Łybacka, eksministrino pri edukado, sed ne povis partopreni (renkontiĝo kun la parlamentanino Łybacka estas planata en Poznano en proksima tempo). La geesperantistoj prezentis al la vicprezidanto la deziron, ke Esperanto ricevu statuson de lingvo, samranga kiel la aliaj fremdaj lingvoj en la pola edukad-sistemo. La parlamentanoj kun bonvolemo rilatis al la propono. Ili sugestis, ke la E-grupo proponu al la ministro pri edukado komenci proceduron por la realigo de la prezentita celo. Ili samtempe deklaris apogi la iniciativon.

9. Kurzbeitrag 12 von Dr. Till Dahlenburg

In den letzten Beiträgen habe ich Ihnen u.a. einige Varianten von Wiederholungen vorgestellt, und zwar Wiederholungen von Wörtern mit mehreren Bedeutungen (lumo – lumo), von nur scheinbar identischen Wörtern (boro – boro), von Vor- oder Nachsilben (revenirevidi; artistevagiste), von Anfangsbuchstaben mehrerer aufeinanderfolgender Wörter (viaj virtaj vangoj velkas), von Anfangsbuchstaben aller Wörter in einer Strophe (Sezon’ serenas, sed sen sake’ stimula stelbrilo splenas) und von ganzen Satzgliedern (same lace - same lace).

Um eine Empfindung oder Tatsache besonders hervorzuheben, kann man natürlich Wörter nur einfach wiederholen (Iru, iru!), aber auch dabei gibt es reizvolle Spielarten. Eine davon ist der Mäander, d.h., einzelne Wörter aus der vorhergehenden Verzeile werden, evt. in anderer grammatischer Form, am Anfang der folgenden Verszeile wiederholt. Solch eine Folge mäanderartiger Windungen kann zu einer besonderen Erkenntnis hinleiten, wie es das Gedicht von Azegah sehr schön zeigt [Vokabelhinweise: prato = Aue, Wiese; inspiro = Einfall, Eingebung]:

Ĉiu sian aferon (Ahmad Azegah; trad. Boriša Milićević)
Etriveroj igas pratojn,
pratoj igas florojn,
floroj igas printempon,
printempo igas birdojn,
birdoj igas inspiron,
inspir’ igas poetojn,
poetoj kreas poemojn,
poemoj igas belecon.

Ĉu vi, estimata leganto, eble konas simile strukturitan poemeton en via gepatra lingvo aŭ en iu de vi lernita fremda etna lingvo? Se jes, bonvolu sendi ĝin al mi

laŭ mia adreso Till.Dahlenburg@t-online.de Anticipan dankon!!

10. Leterkesto, Briefkasten

Aus Polen/Szczecin/Stettin

Mi kore dankas por ricevitaj informiloj. Okaze de la Semajno de Internacia Amikeco mi sendas al Vi kaj al ĉiuj geamikoj plej korajn, varmajn kaj sincerajn bondezirojn. Rolando sendis al mi inviton al landa renkontiĝo de LAMA en Schwerin. Mi sciigos pri la okazintaĵo en klubejo, dum nia renkontiĝo je la 03 de marto. Kore salutas, Wiesława.

Aus Süd-Korea

Kun germana amiko mi ofte parolas per MSN pri somera ferio, mi jam ĝojas revidi vin.

Mi volas tuj flugi al germanio post fina ekzameno. :) Mi deziras al vi, ĉiam estu sanaj, kaj feliĉaj. Ĝis baldaŭ! Multajn salutojn, Da-Jeong

Aus der Volksrepublik China

Radio Peking International bietet im Weltnetz auch eine anspruchsvolle Zeitschrift an: ¨http://www.espero.com.cn/se/node_25021.htm, ¨http://www.espero.com.cn/se/node_25003.htm . In der letzten Ausgabe haben wir Anschriften nur unvollständig angegeben. Sie grüssen die Leser des „Grünen Boten“ und veröffentlichen unseren Leserbrief.

11. Polnischer Rundfunk / Pola Radio

Jeder Sendetag der Esperanto-Redaktion ist einem gesondetem Thema gewidmet, freitags ist der Tag der Hörer und dort werden u. a. ihre Vorschläge diskutiert und ausgewertet.

Vendredo estas tago de la leterkesta rendevuo, en kiu ni citas kaj reagas al la korespondaĵoj de niaj geaŭskultantoj. La Semajno de Internacia Amikeco daŭras, unu el la plej surprize emociigaj en tiu semajno estas la informo, ke en Facebook nia aŭskultanto Boguslao Ubik establis grupon Amikaro de la Pola Radio-Esperanto.

Al la demando pri la ĝusteco de la uzo de la vortoj “morti” aŭ “forpasi” kontribuas du niaj niaj aŭskuktantoj. Kia estonteco de tradiciaj revuoj ? Ankaŭ tiun temon ni traktas en nia nunsemajna rendevuo. Kun plezuro ni notas, ke sekve de niaj raportoj el Roterdamo pliaj aŭskultantoj decidis fargxi posedanto de la festlibro por prof. Tonkin “La arto labori kune”. Ne mankas reagoj je Ĉopin-temaro, kaj agrable sonas la deziro, ke La Semajno de Internacia Amikeco daŭru la tutan jaron !!! Niaj adresoj esperanto@polskieradio.pl ; kaj/aŭ barbarinella@gmail.com. ;

12. Das 27. Internationale Festival in Nördlingen

Koran saluton al vi kaj bonvenon al la 27-a IF en Nördlingen

Informu ankaŭ viajn geamikojn pri la partopren-ebleco de jarfina kaj kleriga seminario - nia kotizo-kalkulo kaj nia ampleksa programo garantias bonegajn kondiĉojn. Partoprenu en nia internacia rondo de 140 - 180 personoj el 20 landoj, ĝuu la faman IF-etoson en nia "Knajpo"!

Utiligu nian oferton de frutempa aliĝo, ĝis 31 marto, kaj ricevu rabatokuponon!

Festu jarfine kun ni!

INTERNACIA FESTIVALO, HDP / Hans-Dieter Platz, (organizanto)

(Rabatokuponojn vi ricevos surloke en Nördlingen)
Vizitu nin, spektu fotoalbumojn! www.internacia-festivalo.de

13. Thema: 20 Jahre Grenzöffnung

In loser Reihenfolge schreiben an dieser Stelle einige Freunde ihre Erinnerungen der Zeit von 1989/1990, die auch im Zusammenhang mit Esperanto stehen.

Heute von BP aus Neubrandenburg, sie schreibt:

Um es vorweg zu sagen, es ging mir und meiner Familie vor der Wende gut und ebenso ist es in der neuen Zeit. Die Zeit nach der Wahl 1989 in der DDR bis zur Vereinigung 1990 war sehr aufregend und für unsere Generation unvergesslich. Bis etwa Mitte November nahmen wir noch mit unseren Kindern an den Demos in NB teil. Esperanto-Freunde führten uns im November 1989 an die Mauer von der Westberliner Seite aus. Am Brandenburger Tor stand noch alles voll von Grenzpolizei der DDR. Die ersten „Mauerspechte“ waren auch schon zu Gange, sie fingen an, Splitter aus der Mauer abzutragen. Unseren Hauskreis besuchten in dieser Zeit etliche Male Freunde aus dem Lübecker Raum, die uns auf die kommenden Veränderungen einstimmten. Sie versuchten uns auf die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen einzustellen, denn „kein Stein werde auf dem anderen bleiben“. Es wurde auch tatsächlich alles auf einen Schlag anders, insbesondere nach des Einführug des Westgeldes. Die Lübecker baten uns dringend, bei dem überwältigenden Angebot aller Art nicht in einen Kaufrausch zu verfallen, aus dem es nur zu einem bitteren Erwachen kommen kann. Zuerrst alles in Ruhe anzusehen und vor allem lange abwarten und abwägen, besonders bei grösseren Anschaffungen. Ihr Rat war auch, auf keinen Fall Kredite aufzunehmen, weder für Autokauf noch Hausbau (man weiß nie, was einmal aus den Arbeitsplätzen wird). Ihre Losung war:„was ihr nicht sofort bar bezahlen könnt, braucht ihr nicht“. Auf keinen Fall Haustürgeschäfte abschliessen usw. Nach zwanzig Jahren rückwirkend besehen, scheint das eine sehr simple Beratung gewesen zu sein, aber sie war damals äusserst wichtig und wir sind dafür noch heute dankbar. So einigermassen haben wir uns an den Rat gehalten und es war gut, obwohl wir trotzdem 1990 Fehler machten und uns nur mit Mühe von einem Betrüger lösen konnten. Wirklich traurig bin ich, dass uns viele Esperanto-Freunde nach der Wende verlassen haben, jeder mag seinen guten, wichtigen Grund haben, aber es ist trotzdem sehr schade. Das Tollste wäre, wenn wenigsten alle jene Freunde jetzt Esperanto lernen würden, die uns damals versprachen: „wenn es einmal freie Reisen in alle Welt gibt, dann lernen wir eure Sprache“. Was man einmal verspricht, muss man auch halten, Leute, wir warten auf euch!

14. Weltsprache und Weltschrift

Die relativ neue Religion der Bahai ist ein der vier abrahamischen Religionen (Judentum; Christen, Islam, Bahai) und verfügt derzeit über Gemeinden in ca. 200 Ländern der Erde. Erstaunlich ist, dass es auch in unserem Bundesland MV einige Bahai-Gruppen gibt. Was ist es, dass diese Religion mit Esperanto verbindet? Schon lange vor der Entstehung der Esperanto-Bewegung hat der Religionsstifter Bahaullah eine Universalsprache vorausgesagt. Hier ein Auszug aus dem Netzportal der Bahai:

Bahá'u'lláh fordert die Menschheit auf, neben dem lokalen Dialekt und der Muttersprache eine international einheitliche Verkehrssprache unter den bestehenden Sprachen auszuwählen oder neu zu entwickeln (z.B. Esperanto). "Der Tag naht, da alle Völker der Welt eine universale Sprache und eine einheitliche Schrift annehmen werden. Wenn dies erreicht ist, wird es für jeden Menschen, in welche Stadt er auch reisen mag, sein, als betrete er sein eigenes Heim." (Bahá'u'lláh: ährenlese, 3. Aufl., Hofheim / Taunus 1980, S. 218). Wer mehr über die Bahai erfahren möchte: www.9-b-19.de!

15. Anschriften

Redakteur: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE 17034 Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

Geschäftsstellen
LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
e.-Brief: info@esperanto-nb.de

Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13