Verda Informilo, nro. 04/2010, 20a de februaro 2010
GRÜNER BOTE, 04/2010, 20. Februar 2010

estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN) www.esperanto-nb.de

1. Treffen des Esperanto-Vereins Neubrandenburg

10. März 2010, 16.00 Uhr- 18.30 Uhr, Gaststätte "Uns Eck" im Stadtzentrum,

Ablauf:

21. April 2010, 16.00-18.30 Uhr

2. Einladung zum 24. April 2010 Landestreffen MV in Schwerin

vorgesehener Ablauf:

Die Neubrandenburger treffen sich am 24.04.2010 gegen 07.23 Uhr auf dem Bahnhof zur gemeinsamen und kostengünstigen Fahrt: ab Neubrandenburg 07.33 Uhr, an Schwerin 10.03 Uhr, Rückfahrt ab Schwerin: 16.46 Uhr oder 17.51 Uhr (je nach kollektivem Beschluss), Ankunft in Neubrandenburg: 19.08 bzw. 20.24 Uhr.

Zur Planung der Reise und der Versorgung bitten wir um die verbindliche Anmeldung bei Familie Pfennig bis zum 21.04.2010, sei es mündlich oder schriftlich. Wer kurzfristig (nach dem Kauf der Fahrkarte am 22.04.) von der Reise zurücktritt, muss die Unkosten trotzdem tragen, leider wird das immer wieder vergessen.

3. Weitere Termine

4. Unika festlibro por Humphrey Tonkin; einzigartiges Festbuch für Prof. Tonkin

Prof. Dr. H. Tonkin ist nicht nur eines der profiliertesten und bekanntesten Persönlichkeiten in der internationalen Esperanto-Bewegung und der Sprachwissenschaft, sondern er ist seit Jahrzehnten auch in verschiedensten Funktionen des Esperanto tätig. Er war Rektor einer Universität in den USA, ist ein renomierter Shakespeare-Kenner und Literaturwissenschaftler. Aus Anlass seines 70. Geburtstages hat der Esperanto-Weltbund (UEA) 2010 unter Federführung von Dr. D. Blanke und Dr. U. Lins ein einzigartiges Festbuch herausgegeben, an dem sich 106 Autoren mit 110 Texten beteiligten. Es hat einen Umfang von über 900 Seiten und ist reich bebildert. Über die Veranstaltung zur Übergabe des Buches kann ein mehrteiliger Film aus dem Netz heruntergeladen und angesehen werden: http://www.ipernity.com/doc/97850/7248476?from=7248476&at=1265212140

La arto labori kune - Festlibro por Humphrey Tonkin

Panorama kolekto de diverstemaj artikoloj de 106 autoroj, eldonita okaze de la 70a datreveno de unu el la plej elstaraj esperantistoj de la lastaj jardekoj

Redaktis Detlev Blanke kaj Ulrich Lins

Jen vi povas vidi filmeton pri la transdono de la verko al Humprey Tonkin en Centra oficejo de UEA en Rottterdamo, http://www.ipernity.com/doc/97850/7248476?from=7248476&at=1265212140

En la retejo www.esperanto-buchversand.de vi trovas informojn pri la mendo de libroj.

Esperanto-Buchversand
Dr. Wolfgang Schwanzer
Pfarrer-Seeger-Str. 9
55129 Mainz

Okaze de la 70-jariĝo de prof. d-ro Humphrey Tonkin (02.12.2009), iama rektoro de la Universitato Hartford/Usono kaj unu el la plej influaj intelektuloj de la nuntempa Esperantomovado (i.a. prezidanto de UEA 1974-1980, 1986-1989), aperis ampleksa festlibro, kiu estis transdonita al la jubileulo kadre de solena arangxo, la 9-an de januaro 2010, en la Centra Oficejo de UEA, Roterdamo.

Jen la datoj por mendi la libron:

Detlev Blanke, Ulrich Lins (2010, Red.): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin.
Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 901 p., kun fotoj. ISBN 9 789290 171133. 60 EUR.

La enhavo estas distribuita inter jenaj 11 rubrikoj:

La filmo videblas ĉe: http://www.youtube.com/UEAviva#p/a/u/0/hzNlAD7ve38

5. Englisch möge die Amtssprache in Deutschland werden

und Deutsch reicht für die Stammtische und die Folklore, sagte kürzlich der ehemalige Ministerpräsident von BW, Öttinger.

Inzwischen wurde er zu einem der Kommissare (Minister) der EU gewählt, zuvor stand aber eine Befragung seitens des EU-Parlamentes. Sein peinlicher Auftritt vor den Parlamentariern kann auf folgender Seite im Netz angeschaut werden: http://www.welt.de/politik/deutschland/article5988638/Oettinger-spricht-noch-schlimmerals-Westerwelle.html

Es gab zu Recht viel Spott und Häme zu Oettingers starken schwäbischen Einschlag oder sein Unvermögen, selbst einfachste englische Wörter richtig auszusprechen, die man ihm aufgeschrieben hatte. Aber eigentlich hat der neue EU-Kommissiar doch etwas Gutes getan, nämlich auf die massive sprachliche Diskriminierung aller Bürger der EU hinzuweisen, deren Muttersprache nicht Englisch ist. So ist zu hoffen, dass in die Beratungen des EU-Ministerrates endlich auch die Nationalsprachen einziehen.

6. la 26-a Internacia Festivalo (IF) en Nördlingen

(von A und FPK, Schwerin)

Internationales Esperanto-Festival 2010 in Nördlingen. Das Thema war: „Märchen, Fabeln und Legenden“.

Teilgenommen haben Esperanto-Freunde aus 21 Ländern. Innerhalb des Festivals fand auch die „Internationale Winter-Universität“ mit vielen Vorträgen statt. Der Höhepunkt war der Festakt zum 150. Geburtstag von Dr. Zamenhof.

Post nia partopreno de la lasta IF en Düsseldorf ni decidis ankaú viziti la venontan IF-n en Nördlingen. Unue, la atmosfero de IF tre plaĉis al ni kaj due, ni ne sciis kie situas Nördlingen.

Nun ni estis intertempe dum la 26-a IF en Nördlingen kaj scias, kie ĝi situas. Inter Nürnberg kaj Stuttgard ni povis viziti tiun ĉarman urbon. Ĝi estas mezepoka urbo en Ŝvabio, kiu ankoraŭ posedas kompletan urban muregon. Sub tegmento de ĝi ni povis sur la muro ĉirkaŭiri la urbon dum unu horo. La domoj en la urbo mem estas grandparte trabfakaj konstruaĵoj el la mezepoko. La IF mem okazis en moderna novkonstruita junular-familia gastejo kun saŭno.

Ĉi jare la kadra temo estis: Fabeloj, fabloj kaj legendoj. Laŭ nia kalkulo okazis ĉirkaŭ 60 diversaj programeroj kaj bedaŭrinde ne estis eble viziti ĉiujn. Do, ni devis ofte decid i inter tri aŭ kvar samtempaj programeroj, kiun ni vizitas aú partoprenas. Fabelo de Andersen, fabelo fratoj Grimm, rusa fabelo, latvaj fabeloj kaj dagestana fabelo estis la prelegoj, kiuj rekte tuŝis la kadran temon. Ili montris la diferencojn inter la diversnaciaj fabeloj kaj ties komunecojn.

En la kadro de la 3-a Internacia Vinta Universitato estis prezentitaj jenaj prelegoj: “fabeloj de sezonoj kaj astroj”, “distraj matematikoj (du partoj)”, “de cifero al nombro – historio de la NULO” kaj “ekologio de kulturoj kaj la hipernacia lingvo”.

Kelkaj prelegoj plivastigis nian nunan scion pri landoj ekstere de Eŭropo. Estis interalie la prelegoj “lecionoj el Afganio” kaj “raporto pri Norda Koreio”. Krome mi volas ne forgesi, ke okazis du “aŭtoraj horoj” de geverkistoj. Se mi bone nombris, tiam dum la IF ĉifoje estis aúdeblaj 29 diverstemaj prelegoj.

Por la pli bonigo de la sanstato ĉiu povis viziti la saúnon kaj partopreni ĉiutagan kurson “Tai Ĉi Ĉuan – tradicia ĉina arto”. Dancemuloj povis lerni flamenkon aŭ “liniaj dancoj”. Eĉ desegna kurso okazis ĉifoje.

La tuttaga ekskurso gvidis nin al Nürnberg. ĝi posedas imponan kastelon kaj mezepokan urban centron. Memkompreneble ni povis tagmeze manĝi la mondkonatan Nürnberg-an Kolbaseton. La vesperoj estis aranĝitaj kiel rusa, dagestana kaj israela festoj. Unu el la vesperoj estis la Zamenhofa Vespero, okaze de la 150-a datreveno de lia naskiĝtago.

Kulimo de la festivalo estis la SILVESTRA BALO. Post bonega manĝaĵo en bufeda formo kaj dancado ni bonvenigis kvarfoje la novan jaron laŭ la diversaj tempozonoj. La lastaj gepartoprenintoj enlitiĝis frumatene. Entute partoprenis 137 geesperantistoj el 21 landoj kaj tri kontinentoj la 26-an IF-n. Finfine ni deziras danki al HDP (Hans Dieter Platz) por la bone prepartia kaj aranĝita Internacia Festivalo. Ni partoprenis ankoraŭ la plilongigan tagon kaj vizitis la urbeton Dinkelsbühl.

La venonta, la 27-a, IF okazos denove en Nördlingen kun la tuttaga ekskurso al München. Ni vere povas rekomendi tiun aranĝon al ĉiuj: vizitu, partoprenu kaj ĝuu la Internacian Festivalon.

7. „La Ondo de Esperanto“,

Internacia sendependa magazino en Esperanto. Eine sehr interessante farbig illustrierte internationale Zeitschrift aus Russland über Politik, Sprachwissenschaft, Literatur, Geschichte, Esperanto-Bewegung, Humor und viele andere Themen. Sie erscheint in 11 Ausgaben pro Jahr, Grösse A4, pro Ausgabe 24 Blatt. Wer sie sofort bestellt, erhält nachträglich die Januar-Ausgabet. Bitte umgehend bestellen beim: Esperanto-Buchversand, Dr. Wolfgang Schwanzer, Pfarrrer-Seeger-Str. 09, 55129 Mainz, Tel.: 06136 46232, Netz: wolfgang.schwanzer@esperanto.de, Kosten pro Jahr nur 38,00 €, einschliesslich Versandkosten.

Tiu tre interesa revuo, kolore ilustrita kun abunda kaj multhava enhavo pri temoj el literaturo, lingvo-scienco, politiko, kun ĉiujara foto-konkurso, aktuala internacia E.-movado, diskutforumoj kaj multaj aliaj aferoj ne manku sur la tablo de ĉiu amiko de nia lingvo. Informiĝu pri la kotizoj je viaj libroservoj aŭ peranto. www.esperanto.org/Ondo/

8. Kurzbeitrag Nr. 14 (Dr. Till Dahlenburg)

Die Alliteration umfasst ja eine bestimmte Folge von Wörtern mit demselben Anfangsbuchstaben (viaj virtaj vangoj velkas ...). Besteht nun ein ganzer Vers oder gar ein ganzes Gedicht nur aus Wörtern mit demselben Anfangsbuchstaben, so spricht man von einem Tautogramm. Möglichst sinnvoll sollte es sein - und darin besteht die Herausforderung. Hier ein gelungener Vers (serena = heiter; sakeo = japana alkoholaĵo; spleni = igi melankolika;):

Sezon’ serenas
(Masao Euyama)
Sezon’ serenas,
sed sen sake’ stimula
stelbrilo splenas.

Im Deutschen wäre ein „Sprachscherz auf tiefernster Grundlage” von Ludwig Fulda erwähnenswert. Ein Auszug aus dieser „W-Klage“:

Wir wagen Wünsche, weil wir wenig wissen,
weil wo wir weilen, Wolken wechselnd wogen.
Wir wählen wuchtvoll weltgewalt’ge Worte,
wiewohl wir wandelbar wie Windeswehen.

Die beliebten Schnellsprechverse / Zungenbrecher (Fischers Fritze fischt frische Fische ...) sind ja oft reine Tautogramme. Erfinden Sie doch, lieber Leser, einen fröhlichen Schnellsprechvers / langorompilo in Esperanto! Tuj trovu trafan, taŭgan taŭtogramon!!

Anschrift von Dr. Dahlenburg: Till.Dahlenburg@t-online.de

9. Leterkesto

KDD el Magdeburgo skribas: Michael Lennartz (ML) ja estas loke tre izolita (sur eta insulo en Norda Maro), tamen li tre aktive denove laboras por/en Esperanto. Pri tio legu en la socia retejo "Ipernity" sub http://www.ipernity.com/home/41683 kaj tie aparte lian interesegan blogo.

Ausserdem gibt ML das Mitteilungsblatt „Intermare“ aus Schleswig Holstein für die Freunde der internationalen Sprache Esperanto heraus.Interessant und unbedingt lesenswert (leginda!) sind die Netzseiten: http://www.esperanto-sh.de.

10. Esperanto im Radio - Ondo Esperanto-Esperanto-Welle

Zu empfangen sind die Sendungen über das Weltnetz, www.esperanto-nb.de, hier zum Link Treffen/renkontoj und danach zum Link ondo-esperanto.

11. Gedanken über 20 Jahre nach der Öffnung der Grenzen,

Heute von RP (Neustrelitz):

Nach meinem guten Schulabschluß und der Ausbildung zum Agrotechniker leistete ich zur Wendezeit gerade meinen Wehrdienst. Zwar nahm ich die Diskussionen der Soldaten untereineinder zur Kenntnis, aber mein Interesse an Politik war sehr mäßig und die Soldaten-Themen interessierten mich nur wenig. Jedenfalls nahm ich das alles nicht ernst. Außerdem wurde über unsere militärischwe Führung nichts Aufregendes vermittelt. Es zeigte sich aber, daß meine Kameraden diesesmal ausnahmsweise die richtige Nase für Neuigkeiten hatten und daß tatsächlich in der DDR „etwas los“ war.

Völlig überraschend überschlugen sich die Ereignisse, und alles, was vorher fest gefügt war, zerbröselte und geriet außer Kontrolle. Wir Soldaten durften nach wochenlanger Ausgangssperre dann sogar mal nach Westberlin fahren. Beim ersten Mal war ich nur einige Minuten dort, aber dann beim zweiten Mal schloß ich mich einem Sachsen an, mit dem ich dann sogar im KadeWe war. Dort kaufte ich sogar einiges, von denen ich aber nur noch ein Buch über die Herkunft der Wörter im Deutschen habe.

Allerdings wurden wir Soldaten im Dezember 1989 einfach nach Hause geschickt: „so, das wars, das Vaterland braucht euch nicht mehr“. Wie selbstverständlich ging ich dann Anfang Januar 1990 in meinen alten Betrieb zurück und wurde auch wieder eingestellt. Das dauerte aber nur ein halbes Jahr, denn die „neue Zeit“ erreichte auch die Landwirtschaft und das bedeutete schließlich arbeitslos zu sein. Arbeitslosigkeit war etwas total Unbekanntes und unglaublich depremierend.

In all dem Durcheinander hatte ich plötzlich etwas freie Zeit und wie der Zufall es wollte, stieß ich auf ein Buch von Rikardo Schulze „Mein geliebtes Esperanto“, ich arbeitete es durch und fand am Esperanto großen Gefallen. Auf Sprachfreunde zu treffen, war in unserer Region nicht schwer. Ich meldetete mich 1992 zum Esperanto-Zeltlager an, daß jährlich ein paar km entfernt von meinem Zuhause stattfindet. Das war ein ganz tolles Erlebnis, denn ich fand symphatische Menschen vor, die mich in ihrer Mitte aufnahmen und bei denen Geld nicht an erster Stelle im Leben steht.

Inzwischen, nach 20 Jahren, bin ich voll in der Bewegung integriert und habe verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen, die mir Mühe, aber auch große Freude bereiten, wie z. B. die Pflege unserer Netzseiten, Mitarbeit in der Radio-Redaktion „Esperanto-Welle“, die Esperanto-Vikipedio oder, vor ein paar Monaten die Aufgabe als Schatzmeister und Mitgliederverwaltung des Landesverbandes MV.

12. Bestandsaufnahme

Unser Schatzmeister RP sammelt und verwaltet nicht nur unsere Finanzen, sondern aktualisiert auch das LAMA-Adressenverzeichnis. Hier die Bestandsaufnahme per 01.01.2010:

Insgesamt befinden sich im Verzeichnis Anschriften von 122 Personen aus MV, davon sind

Nach unseren Kräften erhalten versenden wir regelmässig umfangreiche Informationen des Landesverbandes. Die papierne Ausgabe unseres Mitteilungsblattes wird derzeit aus Kostengründen nur an ca. zehn bis zwölf Personen versandt, das wird derzeit durch gesonderte Spenden ermöglicht. Wir hoffen, dass es uns gelingt, noch viele weitere Freunde bzw. Symphatisanten als Mitglieder oder Unterstützer unserer Idee zu gewinnen.

13. Bankverbindung des Landesverbandes

Wir haben die Beitragszahlung auf Abbuchungsverfahren oder Dauerautrag umgestellt. Pro Mitglied wird ein Jahresbeitrag in Höhe von 6,00 Euro erhoben. Wir versenden per Netzpost oder Briefe an alle Freunde das Informationsmaterial und bitten Bearbeitung des Vordruckes. Nach Rücksendung der ausgefüllten Unterlagen wird der Beitrag im Laufe des ersten Quartals eines Jahres vom Konto abgebucht.

14. Anschriften

Redakteur: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/0705, DE 17034 Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

Geschäftsstellen
LAMA, Landesverband MV
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705
Tel. 0395 422 13 98
Bankverbindung: Inhaber: Landesverband Mecklenburg Vorpommern des DEB,
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, KTNR: 320 002 134 8, BLZ: 150 50 200
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de

Esperanto-Verein Neubrandenburg e. V. (EVN)
DE-17034-Neubrandenburg, Uns Hüsung 29 /0705
Tel. 0395 422 13 98
e.-Brief: mailto:info@esperanto-nb.de
Bankverbindung des EVN:
Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22, KT-Nr. 279 712 51 13